Tryggere sammen

Vi har introdusert tiltak på alle ekspedisjonsskipene våre, utformet for å redusere risikoen for covid-19.

Din sikkerhet er vår høyeste prioritet

Vår prioritet er sikkerheten til våre gjestene, ansatte og lokalsamfunnene vi besøker. Vi har gått sammen med eksperter innen helse og sikkerhet for å utforme og implementere protokoller og prosedyrer over hele ekspedisjonsflåten vår. *

Vi vil kontinuerlig evaluere helse- og sikkerhetsprosedyrene våre og oppdatere informasjonen på denne siden. Derfor kan prosedyrene bli endret. De spesifikke tiltakene kan variere på forskjellige seilinger på grunn av lokale forskrifter, oppdateringer i vitenskapelige og medisinske råd samt forholdene på seilingstidspunktet. Vi vil gjøre vårt beste for å informere deg om de spesifikke tiltakene som gjelder for reisen din før avreise.

Hva vi gjør

Vi iverksatte ombordstigningskrav for både gjester og besetningsmedlemmer, som kan variere etter seiling eller reisemål. Vi benytter også forsterkede rengjørings- og desinfiseringsprotokoller om bord. I tillegg overvåker vi helsen til gjester og besetning, og hvis påkrevd vil vi innlede de robuste prosedyrene vi har etablert for forebygging og respons på utbrudd.

Hva du gjør

Vi forventer at du følger alle gjeldende reise- eller karantenebestemmelser du kan være underlagt, enten hjemme eller på ekspedisjonsreisemålet. Vi ber også alle gjester om å være oppmerksomme på COVID-19-symptomer, og å følge prosedyrer for å informere besetningen vår hvis du utvikler symptomer.

Positiv Covid-test før ombordstigning? Les om våre avbestillingsregler her

Merk at prosedyrene og kravene våre til ombordstigning kan være strengere enn nasjonale regler. Derfor er det viktig at du leser informasjonen nedenfor, der vi gir en oversikt over prosedyrene og kravene våre.

Interaktivt reisekart

Bruk vårt interaktive kart for å holde deg oppdatert på hvilke land som er åpne for reise akkurat nå og få informasjon om potensielle innreisekrav.

 

Bli med på en ekspedisjon med Hurtigruten

Nedenfor finner du de viktigste kravene for ombordstigning. Screeningprosessen ved ombordstigning kan variere mellom ekspedisjoner på grunn av forskjellige lokale regler, oppdateringer av vitenskapelige og medisinske råd, og forholdene på seilingstidspunktet. Instruksjoner fra lokale helsemyndigheter og endringer i lovgivning kan også påvirke prosedyrene våre og hvordan vi håndterer spesifikke tilfeller. Hvis det gjøres vesentlige endringer i forkant av ekspedisjonen din, vil vi gjøre vårt beste for å for å informere deg om de siste kravene for ekspedisjonscruiset ditt før avreisedato.

Ekspedisjoner til Galápagosøyene

 • Alle gjester som er 6 år eller over må dokumentere at de har tatt den primære covid-19-vaksinasjonsserien. En gyldig QR-kode eller vaksinesertifikat godtas.

Resten av verden

 • Vi krever at alle gjester i alderen 12 år og eldre har fullført sin primære vaksinasjonsserie mot COVID-19 med WHO-godkjente vaksiner, eller i henhold til de lokale reglene for der du reiser, avhengig av hva som er strengere.
 • En booster-dose er ikke lenger påkrevd for å gå om bord i skipene våre. Enkelte land kan imidlertid kreve en booster-dose for innreise. Sjekk før du reiser.

Hva er en primær vaksinasjonsserie?

Du anses for å ha fullført grunnvaksinasjon 14 dager etter å ha fått siste dose av en WHO-godkjent vaksine. Merk: En grunnvaksinasjon viser til antall innledende påkrevde doser. Det inkluderer ikke oppfriskningsdoser. For eksempel består grunnvaksinasjon fra Moderna og Pfizer av to doser.

Vaksinen og vaksinesertifikatet må oppfylle lokale krav i cruiseområdet.

Hurtigruten Expeditions forbeholder seg retten til å nekte ombordstigning til gjester som ikke oppfyller gjeldende forskrifter til hvert land på seilingen, på tidspunktet for ombordstigning.

Hvis du ikke kan vaksineres, ber vi deg kontakte oss for å snakke om mulighetene du har for ombooking. Hvis din bestilling ble gjort før retningslinjene trådte i kraft 1. juli 2021, og du ikke rekker å bli vaksinert før avreise eller få vaksinebevis, ber vi deg kontakt oss for å snakke om alternativer for refusjon eller ombooking til en fremtidig avreise.

Dette vaksinekravet gjelder ikke for Hurtigrutens sjøreiser langs norskekysten.

Bevis på bedring etter smitte

Som bevis på at du har gjennomgått COVID-19, må gjester fremvise et sertifikat på en positiv PCR- eller hurtigtest. En positiv test er kun tillatt hvis man kan vise et godkjent sertifikat for bedring etter smitte datert ikke mindre enn 10 dager og ikke mer enn 90 dager før ombordstigningsdatoen.

Vi krever at alle gjester overholder vaksinasjonsretningslinjene våre, selv om de presenterer et sertifikat som bevis på bedring etter smitte.

Skjemaer under ombordstigning

Du kan bli bedt om å vise ulike skjemaer under ombordstigning. Du vil motta mer informasjon om dette i reisedokumentene som sendes til deg tre til fire uker før ekspedisjonscruiset.

Standardskjemaene våre er fortsatt påkrevd for hvert ekspedisjonscruise, inkludert en legeerklæring for fjerntliggende destinasjoner som Antarktis, Nordvestpassasjen, Nordøst-Grønland og transatlantiske sjøreiser.

Nektet ombordstigning – retningslinjer rundt utelukkelse

Du kan bli nektet ombordstigning i løpet av ombordstigningsprosessen hvis du ikke oppfyller kravene i henhold til prosedyrene våre. Vi tenker spesielt på følgende:

 • Gjester som ikke overholder vaksinasjonsreglene vil bli nektet ombordstigning.
 • Gjester som tester positivt for covid-19 eller har et inkonklusivt resultat vil bli nektet ombordstigning. 
 • Etter en medisinsk vurdering, kan gjester som opplever følgende symptomer bli nektet ombordstigning på skipene:

  • Hoste
  • Kortpustethet
  • Pustevansker
  • Feber eller frysninger
  • Tap av smaks- eller luktesans
  • Oppkast eller diaré

Livet om bord

Munnbind om bord

Vi anbefaler alle gjester over 5 år å bruke medisinsk munnbind når de beveger seg rundt på skipet.

Munnbind er fortsatt obligatoriske under ombordstignings- og ilandstigningsprosessen i Nord-Amerika.

Det kan være påkrevd at alle gjester bruker munnbind hvis det er et høyt antall av positive tilfeller om bord.

For tiden krever vi at besetningen bruker munnbind**.

Rengjøring og hygiene

Vi har forbedret standardprosedyrene våre med ekstra rengjøringsprotokoller for å redusere risikoen for covid-19 og andre smittsomme sykdommer.

Alle fellesområder blir jevnlig rengjort og desinfisert i løpet av dagen, og hånddesinfisering er tilgjengelig over hele skipet. Vi har økt hyppigheten på alle rengjøringsprosedyrer, spesielt områder som berøres ofte og velværefasiliteter.

Gjestelugarene rengjøres og desinfiseres daglig. Rengjøringspersonalet er utstyrt med personlig verneutstyr (PVU), og er opplært i nye metoder for å redusere risikoen for covid-19.

Medisinske tjenester

Ekspedisjonsskipene våre har en liten sykestue om bord tilgjengelig til enhver tid. Alle skipene våre har et medisinsk team med en lege og minst én sykepleier, med døgnåpen støtte fra dedikerte landbaserte eksperter. Det medisinske teamet kan utføre en hurtigtest eller PCR-test for COVID-19*** om bord, og er opplært i forebygging av og respons på utbrudd.

 

Testing

Du kan bli gjenstand for testing om bord i løpet av cruiset. Ytterligere testing kan være nødvendig, for eksemepel hvis et positivt tilfelle oppdages i løpet av cruiset ditt.

Positive tilfeller, isolasjon og karantene

Gjestene må isolere seg på lugaren og ringe resepsjonen øyeblikkelig hvis de får symptomer på covid-19, som hoste, kortpustethet, vanskeligheter med å puste, feber eller kuldefølelse, tap av smak eller lukt, oppkast eller diaré. Det medisinske teamet vil utføre en hurtigtest for covid-19 om bord hvis gjester eller besetning utvikler symptomer på covid-19. Ved behov har vi robuste prosedyrer for forebygging og respons på utbrudd.

Siden covid-19-pandemien er i stadig utvikling, evaluerer vi jevnlig prosedyrene våre for isolasjon og karantene. Prosedyrene våre er basert på lokale forskrifter, medisinske råd og risikovurderinger. Isolasjons- og karanteneperioden kan bli redusert eller fjernet, og kan variere avhengig av hvor ekspedisjonscruiset går til.

For tiden opererer vi med følgende standarder:

Mistanke om COVID-19

Gjester som viser symptomer på COVID-19 vil bli testet av legen om bord. Hvis testresultatet er positivt eller inkonklusivt, vil lokale myndigheter bli kalt til fartøyet for å utføre en offisiell test.

Hvis gjesten tester positivt, vil de bli satt i isolasjon på én av de større øyene i 7 dager eller til en negativ test er utført, avhengig av hva som kommer først. Isolasjonsperioden regnes fra tidspunktet for det offisielle testresultatet.

Nærkontakter

 • Gjester som anses som en nærkontakt vil bli testet. Forutsatt at testen er negativ, kan de fortsette sjøreisen. Hvis de tester positivt, må de settes i isolasjon som angitt ovenfor.

Positivt tilfelle av COVID_19

 • Gjester som tester positivt for COVID-19 må isolere seg i 5 x 24 timer fra symptomene startet.
 • Asymptomatiske gjester som tester positivt for covid-19 vil bli isolert i 5x24 timer fra tidspunktet den positive testen ble tatt.
 • Gjester som tester positivt vil flyttes til en enkeltlugar, hvis tilgjengelig. Hvis en enkeltlugar ikke er tilgjengelig, vil de isolere seg i lugaren sin.
 • Gjester i isolasjon tar en hurtigtest på dag 3 og 4. De kan gå ut av isolasjon på dag 4 hvis begge testene er negative. Hvis en hurtigtest gir et positivt resultat, vil gjeste forbli i isolasjon.

  (Vennligst merk: Gjester på Antarktis-seilinger må isolere seg i 5 x 24 timer og vil ikke bli testet på dag 3 og 4 på grunn av chilenske og argentinske regler.)

 • Gjester tillates ut av isolering på dag 5 hvis de er feberfrie i 24 timer uten bruk av febernedsettende legemidler og andre symptomer er forbedret. Det er ingen krav for ytterligere testing

Utforsking på land

Aktiviteter, landinger og utflukter på land

Vi følger alle mandater fra lokale myndigheter og lokalsamfunn når vi utforsker på land, og justerer planer og prosedyrer deretter. Dette kan bety at noen aktiviteter eller uavhengig utforsking er begrenset i noen tilfeller.

Til informasjon

* Selv med prosedyrer for infeksjonskontroll er det en uunngåelig risiko forbundet med ekspedisjonsreiser for passasjerer og eiendeler. Dette kan for eksempel være sykdom forårsaket av eksponering for virus, bakterier eller patogener, inkludert koronaviruset, til tross for helsekontroller, testing og andre tiltak vi iverksetter for å redusere disse risikoene.

Hvis noen om bord i et skip tester positivt for covid-19 og/eller utvikler symptomer på covid-19, kan lokale myndigheter kreve karantene på syv dager eller mer for alle personer på skipet, enten om bord eller på et annet sted. Hurtigruten Expeditions har ingen kontroll over slike krav, og må følge ordre fra lokale myndigheter.

Hurtigruten Expeditions er ikke ansvarlig for fordringer, krav og/eller tap som oppstår fra, eller relatert til, eksponering av koronaviruset og/eller smitte av annen sykdom som et resultat av slik eksponering, inkludert, men ikke begrenset til, covid-19, av passasjerer eller andre personer. 

**Våre ekspedisjoner til Galápagosøyene følger COVID-19 reguleringer satt av de ecuadorianske myndighetene. Dette gjelder derfor ikke for ekspedisjoner om bord på MS Santa Cruz II.
***PCR-testing er ikke tilgjengelig om bord på MS Santa Cruz II.