Tryggere sammen

Når vi nå forbereder oss på en trygg oppstart av ekspedisjonscruisene våre igjen, har vi introdusert strenge tiltak på alle ekspedisjonsskipene våre for å redusere risikoen for covid-19.

Din sikkerhet er vår prioritet

Sikkerheten til gjestene våre, de ansatte og lokalsamfunnene vi besøker er vår prioritet. Vi har gått sammen med helseeksperter i for å lage protokoller og prosedyrer for håndtering av Covid-19 vår ekspedisjonsflåte.

Vi evaluerer kontinuerlig helse- og sikkerhetsprosedyrene våre, og informasjonen på denne siden vil derfor kunne bli endret. De spesifikke tiltakene kan variere på de ulike seilingene og destinasjonene. Dette kan skyldes at det er ulike nasjonale krav og pålegg, eller at de medisinske og vitenskapelige rådene endres på tidspunktet du skal reise. Vi vil gjøre vårt beste for å informere deg om de spesifikke tiltakene som gjelder for reisen din før avreise.

Tredjepartssertifisering

Da vi relanserte seilingene i 2021, ble våre helse- og sikkerhetsprosedyrer om bord tredjepartsgodkjent av Bureau Veritas (BV), et ledende uavhengig sertifiseringsorgan. BV gjennomførte en streng og grundig sikkerhetsrevisjon av hygienekrav og smittevernfor å begrense spredning av smittsomme sykdommer om bord våre skip.

Hva vi gjør

Helsesjekk ved ombordstigning

Vi har innført strenge krav til ombordstigning for både gjester og besetning. De spesifikke kravene kan variere på forskjellige seilinger, men kan inkludere testing før reisen, helsesjekk og vaksinebevis.

Nye helse- og sikkerhetsprotokoller

I tillegg til forbedret rengjøring og desinfisering har vi introdusert egne Covid-19 protokoller, blant annet krav til bruk av munnbind, kapasitetsbegrensninger og andre tiltak.

Kontinuerlig overvåking for å identifisere risiko og handle raskt

Vi følger med på helsen til gjestene og besetningen under hver reise. Ved behov vil vi iverksette de robuste prosedyrene våre for forebygging og respons på utbrudd.

Medisinsk senter om bord med behandling og ekspertise av høy kvalitet

Vi har utvidet det medisinske tilbudet vårt om bord. Ekspedisjonsskipene våre har et velutstyrt medisinsk senter bemannet med en lege og sykepleier som er tilgjengelig til enhver tid.

Hva du gjør

Innreisekrav

Vi forventer at du følger alle gjeldende reise- eller karantenebestemmelser du er underlagt, enten hjemme eller på reisemålet.

Interaktivt reisekart

Bruk vårt interaktive kart for å holde deg oppdatert på hvilke land som er åpne for reise akkurat nå og få informasjon om potensielle innreisekrav.

 

Merk at prosedyrene og kravene våre ved ombordstigning kan være strengere enn nasjonale forskrifter. Derfor er det viktig at du leser informasjonen nedenfor, der vi gir deg en oversikt over prosedyrene og kravene våre.

Vær oppmerksom på symptomer og be om testing

Vi ber alle gjester om å være oppmerksomme på symptomer på covid-19, og å følge alle prosedyrer for å informere besetningen vår så snart eventuelle symptomer utvikler seg.

Bli med på en ekspedisjon med Hurtigruten

Krav til ombordstigning

Nedenfor finner du viktig informasjon om krav rundt ombordstigning på cruiset ditt. Prosessen med helsesjekk ved ombordstigning kan variere på forskjellige seilinger på grunn av forskjellige lokale regler, oppdateringer av vitenskapelige og medisinske råd og forholdene på seilingstidspunktet. Instruksjoner fra lokale helsemyndigheter og endringer i forskrifter kan også påvirke prosedyrene og hvordan vi håndterer spesifikke tilfeller. Hvis det gjøres endringer før seilingen, vil vi gjøre vårt beste for å informere deg om de siste kravene for cruiset ditt før avreise.

Vaksinasjon for ekspedisjonscruise: Til og fra USA

For alle Hurtigruten Expeditions-cruise til og fra USA i 2022 krever vi at alle gjester på fem år og over har fullført grunnvaksinasjon mot covid-19 med WHO-godkjente vaksiner. Du anses for å ha fullført grunnvaksinasjon 14 dager etter å ha fått siste dose av en WHO-godkjent vaksine. Merk: En grunnvaksinasjon viser til det opprinnelige antallet påkrevde doser. Det inkluderer ikke oppfriskningsdoser. For eksempel består grunnvaksinasjon fra Moderna og Pfizer av to doser.

Vaksinen og koronasertifikatet må oppfylle lokale krav i området for cruiset.

Vaksinasjon for ekspedisjonscruise: Resten av verden

For alle Hurtigruten Expeditions-cruise som ikke seiler til eller fra USA i 2022 krever vi at alle gjester på tolv år og over har fullført grunnvaksinasjon mot covid-19 med WHO-godkjente vaksiner. Du anses for å ha fullført grunnvaksinasjon 14 dager etter å ha fått siste dose av en WHO-godkjent vaksine. Merk: En grunnvaksinasjon viser til det opprinnelige antallet påkrevde doser. Det inkluderer ikke oppfriskningsdoser. For eksempel består grunnvaksinasjon fra Moderna og Pfizer av to doser.

Gjester på fem til elleve år må ha minst én vaksine eller bevis på bedring etter covid-19 i 2022. Et grønt pass, et sertifikat, en legeerklæring eller et positivt testresultat med navn og dato er godkjent bevis på bedring etter smitte.

Vaksinen og koronasertifikatet må oppfylle lokale krav i området for cruiset.

Krav om oppfriskningsdose

 • Gjester som har fullført grunnvaksinasjon for mer enn 150 dager siden, må vise bevis på at de også har tatt oppfriskningsdosen.
 • Gjester over 12 år som har fullført grunnvaksinasjon for mer enn 270 dager siden, må vise bevis på at de også har tatt oppfriskningsdosen.
 • Gjester som har blitt frisk etter covid-19 i 2022, trenger ikke en boosterdose. De må imidlertid legge frem bevis på bedring etter smitte. Et positivt testresultat med navn og dato er godkjent bevis på bedring etter smitte.


Reiserestriksjoner og regler er i stadig endring. Du er ansvarlig for å sikre at du anses for å være fullvaksinert av helsemyndighetene i hvert land på seilingen, uavhengig av om du planlegger å gå i land.

Hurtigruten Expeditions forbeholder seg retten til å nekte ombordstigning til gjester som ikke oppfyller gjeldende forskrifter til hvert land på seilingen, på tidspunktet for ombordstigning.

Hurtigruten Expeditions vil kontinuerlig følge med på lokale krav og vitenskapelige og medisinske råd for fremtidige ekspedisjonscruise.

Hvis du ikke kan vaksineres, ber vi deg kontakte oss for å snakke om mulighetene du har for ombestilling. Hvis bestillingen ble gjort før disse retningslinjene trådte i kraft 1. juli 2021, og du ikke rekker å bli vaksinert før avreise eller få vaksinebevis, kontakt oss for å snakke om alternativer for refusjon eller ombestilling til en fremtidig avreise.

Du bør søke helseinformasjon og råd fra helsepersonell angående vaksinasjon.

Dette vaksinekravet gjelder ikke for Hurtigrutens sjøreiser langs norskekysten.

Ved innsjekking og ombordstigning

Innsjekkingsprosessen har blitt endret for å legge til rette for helsesjekk under ombordstigning. Du vil bli tildelt et tidspunkt for ombordstigning før avreisedatoen**.Vi har strenge krav under ombordstigning for å redusere risikoen for smitte, inkludert:

 • Helse- og temperatursjekk**, inkludert et signert egenerklæringsskjema. Du kan bli nektet ombordstigning hvis du har symptomer på covid-19, har vært i nær kontakt med noen som har fått bekreftet smitte av covid-19 de siste 14 dagene, eller hvis du er underlagt isolasjon, karantene eller andre lignende restriksjoner av myndighetene.
 • Bevis på full covid-19-vaksinasjon (se over).

Testkravene kan avhenge av hvor du reiser fra:

Hvis du reiser fra en europeisk havn, må alle gjester over fem år ta en obligatorisk hurtigtest i havnen. Hvis testresultatet er negativt, vil du få komme om bord. Testen koster 65 euro, og blir belastet om bord-kontoen din. Du kan bruke om bord-kreditt til å betale for testen. 

Alle gjester over fem år vil ta en obligatorisk hurtigtest på hotellet. Hvis testresultatet er negativt, vil du få komme om bord. Testen koster 30 euro på MS Fram og MS Spitsbergen, og blir belastet om bord-kontoen din. Du kan bruke om bord-kreditt til å betale for testen.

Alle gjester over fem år må legge frem et negativt Antigen testresultat tatt innen 72 timer før ombordstigning. Testresultatet må være utstedt av et laboratorium eller et testsenter. 

Hvis du er fastboende i Longyearbyen vil du bli testet på kaien før ombordstigning.

Alle gjester over fem år som starter cruiset i Canada eller USA, vil ta en obligatorisk hurtigtest på spesifikke testsentre i Vancouver, Anchorage eller Seward. Hvis du går om bord i Nome, vil du ta en covid-19-test i Vancouver før ombordstigning på charterflygningen til Alaska. Hvis du går om bord i Cambridge Bay, vil du ta en covid-19-test i Edmonton før ombordstigning på charterflygningen til Cambridge Bay. Testen koster 75 euro, og blir belastet om bord-kontoen din. Du kan bruke om bord-kreditt til å betale for testen.


Merk at det er obligatorisk å bruke munnbind
under ombordstigning ogilandstigning.

Testkrav for seilinger i Vest-Afrika vil bli publisert nærmere avreise.

Du kan ikke reise hvis testen er positiv eller inkonklusiv. Hvis resultatet er positivt, kan du naturligvis ombestille reisen til en fremtidig seiling.

Som bevis på at du har gjennomgått koronasykdom, må du fremvise bevis på en positiv PCR- eller hurtigtest tatt fra 10 til 90 dager før ombordstigning. Du vil da være fritatt for testingen som er nevnt ovenfor. Vi krever at alle gjester følger retningslinjene våre for vaksinasjon, selv om de har gjennomgått koronasykdom.

Du kan bli bedt om å vise ulike skjemaer under ombordstigning. Du vil få mer informasjon om dette i reisedokumentene som sendes deg tre til fire uker før ekspedisjonscruiset.

Standardskjemaene våre er fortsatt påkrevd for hvert ekspedisjonscruise, inkludert en legeerklæring for fjerntliggende destinasjoner som Antarktis, Nordvestpassasjen, Nordøst-Grønland og transatlantiske sjøreiser.

Nektet ombordstigning – retningslinjer rundt utelukkelse

Du kan bli nektet ombordstigning i løpet av ombordstigningsprosessen hvis du ikke oppfyller kravene i hendhold til prosedyrene våre. Vi tenker spesielt på følgende:

 • Gjester som ikke oppfyller retningslinjene våre rundt vaksinasjon vil bli nektet ombordstigning.
 • Gjester som tester positivt for covid-19 eller har et inkonklusivt resultat vil bli nektet ombordstigning. Det samme gjelder for gjester som har vært i nær kontakt med en smittet person.
 • Etter en medisinsk vurdering kan gjester som opplever følgende symptomer bli nektet ombordstigning på skipene:

  • Hoste
  • Kortpustethet
  • Pustevansker
  • Feber eller frysninger
  • Tap av smaks- eller luktesans
  • Oppkast eller diaré

Livet om bord

Vi ser frem til å ønske deg velkommen om bord!

Vi overvåker helsen til alle om bord gjennom hele cruiset. Avhengig av destinasjonen, vi gjestene finne kontaktløse temperaturmålere ved inngangen til restaurantene så vi kan sjekke temperaturen på gjestene daglig. Vi foretar også jevnlige helse- og temperatursjekker av besetningen.

Munnbind om bord

Vi ber om at gjester fra 6 år og oppover bruker medisinsk munnbind når de beveger seg rundt på skipet, og under ombordstigning og ilandstigning**.

For tiden krever vi at besetningen bruker munnbind.

Rengjøring og hygiene

Vi har forbedret standardprosedyrene våre med ekstra rengjøringsprotokoller for å redusere risikoen for covid-19 og andre smittsomme sykdommer.

Alle fellesområder blir jevnlig rengjort og desinfisert i løpet av dagen, og hånddesinfisering er tilgjengelig over hele skipet. Vi har økt hyppigheten på alle rengjøringsprosedyrer, spesielt områder som berøres ofte.

Gjestelugarene rengjøres og desinfiseres daglig. Rengjøringspersonalet er utstyrt med personlig verneutstyr (PVU), og er opplært i nye metoder for å redusere risikoen for covid-19.

Ekspedisjonsforedrag og -aktiviteter

Et av høydepunktene på et ekspedisjonscruise med Hurtigruten Expeditions er det brede utvalget av ekspedisjonsaktiviteter til tilbyr om bord, fra foredrag til aktiviteter i vitenskapssenteret.

Vi har introdusert forbedrede rengjørings- og desinfiseringstiltak i fellesområder som for eksempel vitenskapssenteret. Hånddesinfisering vil være tilgjengelig, og berøringspunkter vil bli rengjort jevnlig.

Hotell- og velværefasiliteter

Bassenget, spaet, treningsrommet og andre velværefasiliteter vil være åpne på alle skipene der dette er tilgjengelig. Bruk av disse fasilitetene og visse tjenester kan være begrenset.

Vi har introdusert prosedyrer i disse områdene, blant annet har vi forbedret rengjøring og desinfisering samt begrenset gjestekapasiteten. I noen tilfeller må du reservere på forhånd.

Medisinske tjenester

Ekspedisjonsskipene våre har en liten sykestue om bord tilgjengelig til enhver tid. Alle skipene våre har et medisinsk team med en lege og minst én sykepleier, med døgnåpen støtte fra dedikerte landbaserte eksperter. Det medisinske teamet kan utføre en antigen hurtigtest eller PCR-test for covid-19*** om bord, og er opplært i forebygging og respons på utbrudd.

 

Testing

Du kan bli pålagt å bli testet om bord under cruiset. Ytterligere testing kan være nødvendig, for eksempel hvis et positivt Covid-19 tilfelle oppdages under cruiset.

Vennligst merk: Du er ansvarlig for å sette deg inn i alle gjeldende innreiserestriksjoner.

Positive tilfeller, isolasjon og karantene

Gjestene må isolere seg på lugaren og ringe resepsjonen øyeblikkelig hvis de får symptomer på covid-19, som hoste, kortpustethet, vanskeligheter med å puste, feber eller kuldefølelse, tap av smak eller lukt, oppkast eller diaré. Det medisinske teamet vil utføre en hurtigtest for covid-19 om bord hvis gjester eller besetning utvikler symptomer på covid-19. Ved behov har vi robuste prosedyrer for forebygging og respons på utbrudd.

Siden covid-19-pandemien er i stadig utvikling, evaluerer vi jevnlig prosedyrene våre for isolasjon og karantene. Prosedyrene våre er basert på lokale forskrifter, medisinske råd og risikovurderinger. Isolasjons- og karanteneperioden kan bli redusert eller fjernet, og kan variere avhengig av hvor ekspedisjonscruiset går til.

For tiden opererer vi med følgende standarder:

 • Gjester som har symptomer og tester positivt for covid-19, vil bli isolert på lugaren i 6x24 timer fra tidspunktet den positive testen ble tatt.
 • Gjester i isolasjon vil ta en hurtigtest på dag 3 og 4. Gjesten kan gå ut av isolasjon på dag 4 hvis begge testene er negative.
 • Nærkontakter trenger ikke å gå i karantene. De må imidlertid ta én hurtigtest per dag i fem dager etter å ha blitt definert som nærkontakt.

Alternativt kan gjester som tester positivt eller er definert som nærkontakt velge å forlate skipet for egen regning.

Gjester som tester positivt for covid-19 og nærkontakter med symptomer
Hvis isolasjonsperioden avsluttes mens du er i amerikansk farvann, gjelder følgende prosedyrer:

 • Gjester som tester positivt, og nærkontakter som har symptomer på covid-19, vil bli flyttet til en enkeltlugar for isolasjon, der de må oppholde seg i 5x24 timer fra symptomene startet.
 • Asymptomatiske gjester som tester positivt for covid-19 vil bli isolert i 5x24 timer fra tidspunktet den positive testen ble tatt.

Gjestene kan kun gå ut av isolasjon på dag fem hvis følgende kriterier oppfylles:

 • De har vært feberfrie i de siste 24 timene uten bruk av febernedsettende medisin
 • Andre symptomer har bedret seg
 • De må ha fått to negative resultater på hurtigtester, med minst 24 timer og maks 48 timer mellom hver test.
 • Hvis en av testene som er tatt under isolasjon gir et positivt resultat, vil gjestene forbli i isolasjon. De vil forbli i isolasjon frem til dag 10, eller frem til to etterfølgende negative testresultater oppnås (med minst 24 timer og maks 48 timer mellom hver test), avhengig av hva som kommer først.

Når gjesten går ut av isolasjon
Etter å ha gått ut av isolasjon, må gjestene følge visse regler frem til dag 10 etter at symptomene oppstod eller den positive testen ble tatt (det som er gjeldende):

 • De må spise på lugaren
 • De må fortsette med å bruke et godt tilpasset munnbind utenfor lugaren

Asymptomatiske nærkontakter
Asymptomatiske nærkontakter trenger ikke å gå i karantene. De må imidlertid ta én hurtigtest per dag i fem dager etter å ha blitt definert som nærkontakt. De må også spise på lugaren og bruke munnbind til enhver tid, inkludert i en delt lugar og mens de er utendørs. Asymptomatiske nærkontakter kan bli med på utflukter hvis de bruker munnbind til enhver tid.

Nærkontakter

 • Nærkontakter trenger ikke å gå i karantene hvis de tester negativt på én hurtigtest, siden alle gjester og hele besetningen er vaksinert.
 • Testen skal utføres så raskt som mulig etter at gjesten er identifisert som nærkontakt.

Positivt covid-19 testresultat

Hvis isolasjonsperioden avsluttes mens du er i kanadisk farvann, gjelder følgende prosedyrer:

 • Gjester som tester positivt for covid-19 vil bli flyttet til en enkeltlugar for isolasjon, der de må oppholde seg i minimum 10x24 timer fra symptomene startet.
 • For å gå ut av isolasjon på dag 10, må gjesten være feberfri uten bruk av febernedsettende medisin.

Utforsking på land

Aktiviteter, landinger og utflukter på land

Vi planlegger å tilby utflukter på land, ekspedisjonslandinger og ekspedisjonsaktiviteter. I tillegg til å bli med på en av de organiserte aktivitetene våre eller utfluktene på land, vil du kunne utforske på egenhånd i havner der dette er mulig. Spesifikke tilbud og tilgjengelighet avhenger av reiseruten din og forholdene på seilingstidspunktet.

Vi følger alle krav fra lokale myndigheter og lokalsamfunn når vi utforsker på land, og justerer planer og prosedyrer deretter. Dette kan bety at noen aktiviteter eller uavhengig utforsking er begrenset i noen tilfeller.

Sikkerhetstiltak på land

Vi har endret prosedyrene våre for ekspedisjonslandinger og ekspedisjonsaktiviteter for små grupper. Dette omfatter nå rengjørings- og desinfiseringstiltak for utstyr, busser og ekspedisjonsbåter.Vi jobber tett med lokale partnere for å implementere retningslinjer for helse- og sikkerhet på alle utflukter på land. Dette kan omfatte begrenset gjestekapasitet på utflukter og transport, og nye prosedyrer for rengjøring og desinfisering.

Når vi besøker lokalsamfunn, enten med ekspedisjonsteamet eller under en utflukt på land, er du pålagt å bruke munnbind. På naturlandinger og i villmarksområder kan du ta av munnbindet hvis det er mulig å holde god avstand fra andre.

Til informasjon

* Selv og vi har strenge smittevernsprosedyrer er det noe risiko for passasjerer forbundet med ekspedisjonsreiser som vi ikke kan unngå. Disse kan for eksempel inkludere sykdom forårsaket av eksponering av virus og bakterier, inkludert Covid-19 viruset. Dette til tross for screening og testing og andre tiltak vi har tatt for å redusere disse risikoene.

* Hvis noen om bord på skipet tester positivt for Covid-19 og/eller utvikler symptomer på Covid-19, kan lokale myndigheter kreve 7 dager eller lengere karantenetid for alle på skipet. Karantenetiden kan måtte utføres om bord på skipet og/eller på land. Hurtigruten Expeditions har ingen kontroll over slike krav og må forholde seg til pålegg fra lokale myndigheter.

* Hurtigruten Expeditions er ikke ansvarlige for noen form for krav og/eller skader som oppstår relatert til eksponering av Covid-19 og/eller smittsomme sykdommer som følge av eksponering, inkludert, men ikke begrenset til Covid-19, fra verken andre passasjerer eller andre personer.

** Gjelder ikke på ekspedisjonscruise med MS Santa Cruz II
*** PCR testing er ikke tilgjengelig ombord MS Santa Cruz II