Aerial view of Kristiansund port in Norway

Kristiansund - Bacalaoens hjemby

Kristiansund ligger på fire øyer og er tuftet på bacalao – saltet og tørket torsk, lokalt kjent som "klippfisk ".

Fire hovedøyer og flere mindre, utgjør byen Kristiansund. Det er et av Norges tettest befolkede byer og landets mest urbane lite sentrum, på grunn av den relativt lille størrelsen på øyene, den ligger på. Øya Grip nordvest for Kristiansund er også en del av kommunen. Inntil det ble innlemmet med Kristiansund kommune i 1964, var Grip Norges minste kommune. Det tidligere fiskeværet her er nå øde, men husene er godt bevart av tidligere beboere som nå bruker dem som fritidsboliger. Grip er en populær turistattraksjon om sommeren på grunn av den svært spesielle beliggenheten og arkitekturen.


Byen lå i ruiner etter krigen og ble ombygd med en særegen arkitektur, med hus malt i nyanser av rødt, gult og grønt, og derav fikk Kristiansund kallenavnet "den polykrome byen" eller "maleskrinet". Tradisjonelt nærer byen seg av havet: sildefiske, shipping, bacalaoproduksjon og eksport, og de siste årene også av olje- og gassindustrien. Kristiansund har et rikt kulturliv og organiserer mange årlige festivaler, blant annet Operafestivalen: Operafestukene, Nordic Light International Festival of Photography, byfesten og Tahiti -festivalen.

  • Havneadresse

    Astrups gate 9 - Devoldholmen, 6509 Kristiansund

    Vis i kart

På Grip kan du besøke den vakre Grip stavkirke - Norges nest minste stavkirke og Grip fyr. Sundbåtene, som ble grunnlagt i 1876, hevdes å være verdens eldste kollektivsystem som fortsatt er i drift. De små passasjerferger opererer i sundene mellom byens fire øyer.  Besøk den gamle delen av byen med sine smale gater og godt bevart trehusbebyggelse. Her finner du også minnesteinen, vakkert beliggende med fin utsikt over havnen. Den gamle bystrukturen i Vågen er senter for det historiske fiskeværet i Kristiansund. Norsk klippfisk museum ligger også her. Innlandet er en gammel bydel i Kristiansund med svært spesiell og unik kystarkitektur. Festiviteten (Kristiansund Opera) er det eldste operahuset i Norge. Den er bygget i Art Nouveau-stil, og ble ferdigstilt i 1914. Dette er en av de få eldre bygningene i sentrum av Kristiansund som overlevde bombingen under andre verdenskrig. Reist i 1964, er Kirkeland kirken anerkjent som det mest vågale, moderne kirkebygg i Norge.

Historie

Mange historikere mener at de aller første nordmennene bodde i nærheten av byen Kristiansund. På slutten av siste istid var enkelte områder på vestkysten av Norge fri for is. I vikingtiden foregikk mange viktige kamper rundt Kristiansund. Den mest kjente av dem var slaget ved Rastarkalv på øya Frei. I dag finner man et minnesmerke her. Øya Grip var et viktig fiskevær i middelalderen, og ble ansett for å være den viktigste kommunen i regionen på den tiden. I det 17. århundre ble det dannet en liten bosetning rundt området vi i dag kjenner som Kristiansund havn. Ettersom flere og flere bosatte seg her, ble området en viktig handelshavn for fisk og tømmertransport langs kysten. På slutten av det 1700-tallet, og for en rekke år var byen den største eksportøren av bacalao i Norge, og eksporterer hovedsakelig til middelhavslandene. Byens bacalaoproduksjon var også en del av grunnen til at det ble tildelt bystatus i 1742.