Vitenskapssenter om bord på Hurtigrutens MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen

Vitenskapsprogram om bord

Vitenskapsprogrammet vårt har ett mål: Å øke din nysgjerrighet, kunnskap om og interesse for områdene du seiler til.

Ekspedisjonsskipene våre er den perfekte plattformen for vitenskapelig forskning. Med tilgang til fjerne regioner i verden og eksperter om bord kan vi levere verdifulle data til vitenskapssamfunnet – med hjelp fra gjestene våre!

Vi inviterer gjestene til å delta i vitenskapelige aktiviteter, få en dypere forståelse av regionen de reiser i, bli sanne ambassadører, og vende hjem og være talsmenn for beskyttelse av de mest sårbare økosystemene på planeten vår.

Kjernen i vitenskapsprogrammene for verdensborgere

 • Levering av vårt eget forelesningsprogram.
 • Samhandling med gjestene i vitenskapssentrene våre for å forsterke forelesningsprogrammet med praktiske hands-on-opplevelser for gjestene.
 • Vitenskapsprogrammet for verdensborgere involverer gjestene i programmer for tredjepartsorganisasjoner.
 • Transportere vitenskapelig utstyr for prøvetaking på vegne av forskningsinstitutter.
 • Være vertskap for vitenskapelig personell om bord for å utføre vitenskapelige samarbeidsprogrammer.

Eksempler på vitenskapelig forskning om bord

 1. Sjøfuglfordeling med stedsfortegnelse for Antarktis – undersøkelser på Antarktishalvøya hjelper forskere med å forstå hvordan sjøfugler bruker forskjellige habitater, og gir verdifull informasjon om livssyklusene deres.

 2. Skyobservasjoner med Globe-programmet – ved å observere og registrere skydekket tidsjustert i forhold til overflygninger av NASA-satellitter, kan gjestene hjelpe forskere med å forstå hvordan overflate- og lufttemperatur påvirkes av skydekke, og hvordan skyer vil respondere på et endrende klima.

 3. Happywhale – vi bidrar til sporing av individuelle hvaler i verdenshavene ved hjelp av gjestene våre som elsker å holde utkikk etter hval – og øker den vitenskapelige kunnskapen om deres atferd og fordeling.

 4. Leopardsel-prosjekt – en ikke-kommersiell studie rettet mot bedre forståelse av atferden, økologien og populasjonsdynamikken til leopardselene på Antarktishalvøya, for å fremme bevaring og sikre trygg samhandling mellom mennesker og selene.

 5. Fjordvekster – studere planteplankton for å øke forståelsen av hvordan de responderer på temperaturendringene i vannet i polarregionene, noe som kan gi nøkkelen til å dempe fremtidige miljøpåvirkninger.

Vitenskapssenter

Bli med ekspedisjonsteamet på foredrag, fotokurs og vitenskapelige prosjekter. Dette området har også vitenskaps- og opplæringsutstyr, som mikroskoper og interaktive kart.

Foredragssal

Her holdes inngående foredrag om historie, klimaendringer, bærekraft, dyreliv, geovitenskap, kultur og temaer som er spesifikke for destinasjonene vi besøker. Når du lærer mer om hvert tema vil du få en bedre ekspedisjonsopplevelse.

Webinar: Vitenskapsprogram

Vitenskapsprogrammet vårt har ett mål: Å øke din nysgjerrighet, kunnskap om og interesse for områdene du seiler til.

I dette webinaret kan du lære mer om:

 • Hva vitenskapsprogrammet er
 • Lær fra ekspertene om bord
 • Fasiliteter, utstyr og aktiviteter
 • Vitenskapsprogrammer og hvordan du kan bidra

Foredragsholder: Verena Meraldi