Vitenskapssenter om bord på Hurtigrutens MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen
Vitenskapssenteret om bord Bilde: Agurtxane Concellon Bilde

Vitenskapsprogram om bord

Vitenskapsprogrammet vårt har ett mål: Å øke din nysgjerrighet, kunnskap om og interesse for områdene du seiler til.

Ekspedisjonsskipene våre er den perfekte plattformen for vitenskapelig forskning. Med tilgang til fjerne regioner i verden og eksperter om bord kan vi levere verdifulle data til vitenskapssamfunnet – med hjelp fra gjestene våre!

Vi inviterer gjestene til å delta i vitenskapelige aktiviteter, få en dypere forståelse av regionen de reiser i, bli sanne ambassadører, og vende hjem og være talsmenn for beskyttelse av de mest sårbare økosystemene på planeten vår.

Kjernen i vitenskapsprogrammene for verdensborgere

 • Levering av vårt eget forelesningsprogram.
 • Samhandling med gjestene i vitenskapssentrene våre for å forsterke forelesningsprogrammet med praktiske hands-on-opplevelser for gjestene.
 • Vitenskapsprogrammet for verdensborgere involverer gjestene i programmer for tredjepartsorganisasjoner.
 • Transportere vitenskapelig utstyr for prøvetaking på vegne av forskningsinstitutter.
 • Være vertskap for vitenskapelig personell om bord for å utføre vitenskapelige samarbeidsprogrammer.

Eksempler på vitenskapelig forskning om bord

 1. Sjøfuglfordeling med stedsfortegnelse for Antarktis – undersøkelser på Antarktishalvøya for å hjelpe forskere å forstå hvordan sjøfugler bruker forskjellige habitater og gi verdifull informasjon om livssyklusene deres.
 2. Skyobservasjoner med Globe-programmet – ved å observere og registrere skydekket tidsjustert i forhold til overflygninger av NASA-satellitter, kan gjester hjelpe forskere med å forstå hvordan overflate- og lufttemperatur påvirkes av skydekke og hvordan skyer vil respondere på et endrende klima.
 3. Happywhale – vi bidrar til sporing av individuelle hvaler i verdenshavene ved hjelp av styren til hvalsafari-entusiaster – gjestene våre – og øker den vitenskapelige kunnskapen om deres atferd og fordeling.
 4. Leopardsel-prosjekt – en ikke-kommersiell studie rettet mot bedre forståelse av atferden, økologien og populasjonsdynamikken til leopardselene på Antarktishalvøya, for å fremme bevaring og sikre samhandling mellom mennesker og selene.
 5. Fjordvekster – Studere planteplankton for å øke forståelsen av hvordan de responderer på temperaturendringene i vannet i polarregionene, noe som kan gi en nøkkel til å dempe fremtidige miljøpåvirkninger.

Bilde: Agurtxane Concellon

Webinar: Kunnskap og læring på reisen din

Vitenskapsprogrammet om bord har ett mål: Å øke kunnskapen og interessen for områdene du reiser til.

I dette forhåndsinnspilte webinaret kan du lære mer om:

 • Hva Vitenskapsprogrammet handler om
 • Hva du lærer av ekspertene om bord
 • Fasiliteter, utstyr og aktiviteter
 • Citizen Science - hvordan du kan bidra til forskningsprosjekt

Verena Meraldi

Biolog/sjefsforsker Mexico

Verena er født i Mexico City. Hun studerte ved National University (UNAM), og i 2002 tok hun en doktorgrad ved University of Lausanne i Sveits. 

Verena har reist til Antarktis siden 2007, og til nordlige strøk som Svalbard, Grønland, Island og Færøyene siden 2014.

Som sjefsforsker har Verena kontakt med forskere som skal reise med Hurtigruten, både for å gjennomføre prosjekter og bidra til gjestenes opplevelse om bord.