Vilkår og betingelser for lojalitetsprogrammet 1893 Ambassador

1. Medlemskap i 1893 Ambassador-programmet

1.1 Medlemskap i Hurtigrutens lojalitetsprogram «1893 Ambassador» opprettes mellom Hurtigruten Global Sales AS org. nr. 914 904 633, og det individuelle medlemmet «medlemmet». Medlemskap i lojalitetsprogrammet opprettes ved å registrere en profil og avgi samtykke. Samtykke omfatter Hurtigrutens generelle personvernsvilkår og de spesifikke vilkårene knyttet til medlemskap i 1893 Ambassador-programmet.

Medlemskapet er personlig. Det er kun det registrerte medlemmet som er berettiget til å benytte seg av medlemskapet. Det er 18 års aldersgrense for medlemskap.

1.2 Hvert medlem får sitt eget personlige medlemsnummer. Bare fysiske personer kan bli medlemmer. Det er ikke tillatt for en person å ha mer enn én medlemsprofil. Medlemskapet er registrert i medlemmets fulle navn, med den e-postadresse som medlemmet har oppgitt. Bruk av medlemskap til kommersielle formål er ikke tillat.

1.3 Det koster ingenting å melde seg inn i 1893 Ambassador-programmet. Enkelte eksisterende og fremtidige medlemsfordeler kan fordre kjøp av Hurtigrutens produkter og tjenester eller kun realiseres gjennom slike kjøp.

1.4 Hurtigruten AS arbeider for å kontinuerlig utvide omfanget av medlemsfordeler og vil stadig kunne lansere nye, utvikle og endre eksisterende fordeler. Enkelte fordeler vil også være av tidsbegrenset natur og andre vil kunne fjernes av ulike årsaker.

En oversikt over tilgjengelige medlemsfordeler og tilbud med tilknyttede betingelser vil være tilgjengelig her.

1.5 Gjennom 1893 Ambassador-programmet kan medlemmene få rabatter og tilbud hos Hurtigrutens samarbeidspartnere. Hurtigruten AS er ikke ansvarlige for eventuelle feil eler mangler ved produkter eller tjenester som kjøpes av samarbeidspartnerne. Hurtigruten ber imidlertid om at medlemmer som opplever problemer med samarbeidspartnere varsler Hurtigruten AS.

1.6 Medlemskapet og de tilhørende fordelene er ikke overførbare. 1893 Ambassador-fordeler gjelder kun den som står oppført som medlem om ikke annet er oppgitt.

1.7 Som medlem kan du når som helst velge å avslutte medlemskapet ditt. Avmelding skjer elektronisk på et eget registreringsskjema

1.8 Hurtigruten forbeholder seg retten til å godkjenne, avvise eller oppheve medlemskapet når som helst, av enhver eller ingen grunn, etter eget skjønn.

1.9 Brudd på disse medlemsvilkårene eller misbruk av medlemskapet, gir Hurtigruten AS rett til å terminere medlemskapet til medlemmet med umiddelbar virkning.

2. Personvern

Medlemskap kan kun inngås dersom det avgis samtykke til elektronisk markedsføring og forutsetter at medlemmet oppgir navn, adresse og annen påkrevet persondata ved registrering. Medlemmet aksepterer at Hurtigruten registrerer personlig informasjon og bruker det til å styre sin egen database av medlemmer, og til kommunikasjonsformål. Hurtigruten vil som hovedregel ikke dele data med tredjepart. For å kunne sende ut Hurtigruten-kampanjer til medlemmer deler Hurtigruten kundedata med postordreselskap. Disse selskapene har ikke lov til å dele persondata med andre.

2.1 Hurtigruten AS er behandlingsansvarlig for medlemmenes personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer hvordan Hurtigruten samler inn, bruker og presenterer personopplysninger.

Se personvernerklæringen for mer informasjon om vår håndtering av personopplysninger.

2.2 Vi bruker annonsenettverk slik som Google, Facebook, Instagram og Twitter. Dine kontaktopplysninger og andre relevante data vi har registrert om deg vil kunne bli utlevert til disse tjenestetilbyderne. Vi bruker denne type tjenestetilbydere for å gi deg eksklusive, tilpasset og relevant reklame, tilbud og anbefalinger og for å utføre analyser samt utvikle våre tjenester.

2.3 Medlemmer samtykker ved inngåelse av medlemskap til å jevnlig motta informasjon om deres gjeldende medlemsstatus, programnyheter, medlemsfordeler og tilbud fra Hurtigruten AS og våre partnere. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, men vil da medføre en utmelding av 1893 Ambassador-programmet.

3. Generelle betingelser

3.1 Hurtigruten forbeholder ser retten til når som helst endre eller avvikle programmet eller deler av det.

3.2 Hurtigruten forbeholder seg videre retten til å, når som helst, endre eksisterende vilkår og betingelser. Vilkårene skal være tilgjengelig på Hurtigrutens nettsider. Ved vesentlige endringer vil medlemmene bli informert. Hvis medlemmet ikke vil akseptere endringene kan medlemmet melde seg ut av programmet.

3.3 Hurtigruten har rett til å overføre medlemskapet med tilhørende rettigheter og forpliktelser til en annet selskap innen Hurtigruten-konsernet. Dette kan for eksempel skje i forbindelse med en omorganisering.

3.4 Hurtigruten har ikke et ansvar for persondata som medlemmet selv deler med eller oppgir til tredjepart.  

3.5 Det er medlemmets ansvar å behandle påloggingsinformasjon som brukernavn og passord konfidensielt. Medlemmet er selv ansvarlig for å ikke oppgi slik informasjon til tredjepart. Eventuelle transaksjoner gjennomført med medlemmets påloggingsinformasjon anses å være godkjent av medlemmet. Hurtigruten tar ikke på seg ansvaret for eventuelle transaksjoner ved misbruk eller uautorisert tilgang til medlemmets påloggingsinformasjon. Ved mistanke om eller ved misbruk må medlemmet selv ta kontakt med Hurtigruten så snart som mulig for å stanse eller forhindre eventuelt misbruk.

3.6 Spørsmål angående 1893 Ambassador-programmet stilles til [email protected]