Gammel mann med barnebarnet sitt.

Rabatter hos Hurtigruten

Er du honnør eller student og ønsker å reise langs norskekysten? Nedenfor ser du rabattene vi tilbyr på våre korte reiser langs kysten.

Hvor vil du reise?

Honnør  50%

Gjelder på reisebilletten hele året. Rabatten gis personer som har fylt 67 år, forannevntes ektefelle/samboer uansett alder forutsatt at paret reiser sammen.

Student/skoleungdom 50%

Gjelder på reisebilletten hele året mot fremvisning av skolebevis med foto. Skolen må ha sammenhengende varighet på 3 måneder - gjelder ikke for lærlinger, korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, spesialkurs eller etatskoler. 

Barn 50%

Gjelder på reisebilletten hele året for barn f.o.m 4 år t.o.m 15 år. Barn under 4 år som ikke benytter egen køye reiser gratis. Benyttes egen køye blir beregningen som for barn over 4 år. 

Uførepensjon 50%

Gjelder på reisebilletten hele året. Rabatten gis til blinde og uføre som har trygd fra det offentlige, forannevntes ektefelle/samboer uansett alder forutsatt at paret reiser sammen.

Militær/sivile tj.pliktige 50%

Gjelder på reisebilletten hele året for vernepliktige mannskaper ved selvbetalte permisjonsreiser, tjenestereiser, frie permisjonsreiser og dimisjonsreiser. Gjelder ikke til innkalling til førstegangstjeneste ei heller befal/offiser. Innkallingsbrev eller Forsvarets identitetskort er eneste godkjente moderasjonsbevis. 

Ledsager 100%

Ledsager får rabatt på distansereise billett når den som hun/han reiser sammen med, kan framvise ledsagerkort utsendt av hjemkommune. Ovennevnte rabattordninger kan ikke kombineres, dog slik at ledsagerrabatten gjelder selv om person med ledsagerbevis har rett til rabatt for sin del. 

Vilkår og betingelser: Alle rabatter som er angitt beregnes av ordinær distansepris, eksklusiv lugar, bil og måltider. Rabattene gis ikke etterskuddsvis og kan ikke kombineres. Rabattene gjelder ikke for rundreiser/nordgående eller sørgående reiser eller andre pakke- og kampanjetilbud. Enkelte rabatterte reisetilbud kan ha begrenset kapasitet i perioder hvor etterspørselen er høy.