14 dager igjen!

Bestill trygt

Vi vet det kan føles usikkert å bestille en reise langs norskekysten i en tid når forholdsregler og restriksjoner i forbindelse med reiser er i stadig endring. For å fjerne denne usikkerheten har vi nye retningslinjer for ombooking for alle våre cruise i 2021. Disse nye retningslinjene vil fungere side om side med våre kundevennlige avbestillings- og refusjonsvilkår for alle cruise i 2021.

Bestill TRYGT

Gratis ombooking for reiser i 2021

Full fleksibilitet til å ombooke reisen din for 2021 til ny reise i 2021 eller 2022. Null ombookingsgebyr, null stress.

Enkel refusjon på reiser i 2021

Uansett hvilken grunn du måtte ha for å avbestille reisen din, refunderer vi beløpet - inkludert depositum - uansett årsak. Et kanselleringsgebyr vil påløpe. Les mer om gebyr og frister for avbestilling under.

Inn i Trollfjord ombord MS Richard With
Bilde: Agurtxane Concellon

Gratis ombooking

For reiser i 2021

Ja, vi fjerner ombookingsgebyret, noe som gir deg større fleksibilitet når det gjelder å velge en reisedato som fungerer bedre for deg. 

 • Dette gjelder for alle nye bestillinger innen 30. juni 2021, eller eksisterende bestillinger som er gjort under retningslinjene for Bestill Trygt for seilinger med avreise i 2021  
 • Du kan ombooke til alle reiser som har avreise før 31. desember 2022 
Inn i Trollfjord ombord MS Richard With
Bilde: Agurtxane Concellon
Trollfjord onboard MS Richard With

Frist for ombooking

For å dra nytte av gratis ombooking, må du sørge for at du ombooker 2021-cruiset ditt minimum 14 dager før din opprinnelige avreisedato.  

 • Hvis reisen din inkluderer kortdistanseflyvninger (1-6 timer) og/eller annen transport, gi oss beskjed om ombookingen minst 30 dager før din opprinnelige avreisedato for å unngå endringsgebyrer relatert til disse tur-elementene.

 • Hvis reisen din inkluderer langdistanseflyvninger (7 timer og mer) og/eller andre tur-elementer bortsett fra kortdistanseflyvninger eller annen transport, gi oss beskjed om ombookingen minst 60 dager før din opprinnelige avreisedato for å unngå endringsgebyrer relatert til disse tur-elementene.
Trollfjord onboard MS Richard With
Trana, Norge
Bilde: Kristian Dale

Enkel refusjon

På reiser i 2021

Dersom du bestiller en reise for 2021 innen 30. juni 2021, men senere ønsker å avbestille reisen, garanterer vi å refundere beløpet – inkludert depositum – innen 14 dager. 

Pengene dine vil bli refundert i løpet av 14 dager, minus et kanselleringsgebyr.

Kanselleringsgebyr for reiser langs norskekysten og reiser fra havn-til-havn med lugar er kr. 1000,- per person.

Trana, Norge
Bilde: Kristian Dale
Hurtigruten Norge utflukt med båt på norskekysten.

Vilkår for avbestilling

Avbestillinger må sendes inn senest 90 dager før avreise for reiser med avreise i januar til september 2021, og senest 180 dager før avreise for reiser med avreise i oktober til desember 2021. For avbestillinger som er sendt inn senere enn 90/180 dager, gjelder vanlige avbestillingsvilkår.

Etter pakkereiseloven og de vanlige reisevilkårene våre har du også rett til å avbestille reisen på ethvert tidspunkt før pakkereisen begynner mot betaling av Hurtigrutens standardiserte gebyrer. Dersom depositumsbeløpet etter de vanlige reisevilkårene er lavere enn avbestillingsgebyret etter Bestill Trygt-kampanjen, er det de vanlige vilkårene for avbestilling som gjelder. Etter våre vanlige vilkår og pakkereiseloven har du for eksempel rett til å kansellere reisen i noen tilfeller uten å betale kanselleringsgebyr. Det gjelder dersom det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter på bestemmelsesstedet eller i umiddelbar nærhet av dette som i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av personer til bestemmelsesstedet. I slike tilfeller har du rett til å kansellere reisen fra 14 dager før avreise uten å betale kanselleringsgebyr.

De vanlige reglene for avbestilling finner du her.

Du finner mer informasjon om vilkårene under.

Hurtigruten Norge utflukt med båt på norskekysten.

Les våre vilkår og betingelser

Dette tilbudet gjelder for alle nye reiser langs norskekysten eller reiser fra havn til havn med lugar (5 netter eller færre) bestilt innen 30. juni 2021 med avreise i 2021. 

Du kan ombooke til alle våre til reiser langs norskekysten eller reiser fra havn til havn med lugar (5 netter eller færre) med avreise før 31. desember 2022. 

Du kan ombooke til en ny avreisedato uten ombookingsgebyr inntil 14 dager før avreise. 

 • Hvis reisen din inkluderer kortdistanseflyvninger (1-6 timer) og/eller annen transport, gi oss beskjed om ombookingen minst 30 dager før din opprinnelige avreisedato for å unngå endringsgebyrer relatert til disse tur-elementene. 
 • Hvis reisen din inkluderer langdistanseflyvninger (7 timer og lengre) og/eller andre tur-elementer bortsett fra kortdistanseflyvninger eller annen transport, gi oss beskjed om ombookingen minst 60 dager før din opprinnelige avreisedato for å unngå endringsgebyrer relatert til disse tur-elementene. 

Retningslinjene for ombooking er underlagt gjeldende priser og tilgjengelighet på den nye ombestilte avreisen, og tidligere tilbud vil ikke gjelde for din nye bestilliing. 

Disse retningslinjene for ombooking gjelder også der den nye bestillingen er gjort med en gyldig verdikupong. 

Du trenger ikke ha bestemt deg for hvilket Hurtigruten-cruise du vil ombooke til når du sender oss det første ombookingsskjemaet. 

Dette tilbudet er gyldig for alle nye bestillinger av våre reiser langs norskekysten mellom 1. september 2020 og 30. juni 2021 for seilinger i 2021. Du kan avbestille reisen din uansett årsak, og motta en refusjon inkludert depositumet (men ekskludert et administrasjonsgebyr per passasjer som spesifisert nedenfor) innen 14 dager etter at du har sendt inn refusjonsforespørselen. Vanlige vilkår for refusjon og betaling gjelder.  

Avbestillinger må sendes inn ikke senere enn 90 dager før avreise for avreiser i januar til september 2021, og ikke senere enn 180 dager før avreise for avreiser i oktober til desember 2021. For avbestillinger som er sendt inn senere enn 90/180 dager, gjelder vanlige avbestillingsvilkår. «Bestill Trygt»-tilbudet gjelder for alle reiser, flyvninger, hoteller og transfers bestilt gjennom Hurtigruten.  

 *Administrasjonsgebyr per person:  

 • Norskekysten: 1000 NOK 
 • Havn-til-havn med lugar: 1000 NOK**

**For seilinger i 2021 og 2022 kan du bestille trygt nå. Bestill Trygt-vilkårene gjelder for alle havn til havn-reiser (5 netter eller lengre) med lugar. For enkel refusjonen kan reisen kanselleres når som helst fram til 14 dager før avreise. Skulle depositumsbeløpet være lavere enn administrasjonsgebyret, er det den vanlige avbestillingsrutinen som gjelder.

Gratis ombooking - Ofte stilte spørsmål 

For å dra nytte av gratis ombooking, må du sørge for at du ombooker 2021-cruiset ditt minimum 14 dager før din opprinnelige avreisedato.  

 • Hvis reisen din inkluderer kortdistanseflyvninger (1-6 timer) og/eller annen transport, gi oss beskjed om ombookingen minst 30 dager før din opprinnelige avreisedato for å unngå endringsgebyrer relatert til disse tur-elementene. 
 • Hvis reisen din inkluderer langdistanseflyvninger (7 timer og mer) og/eller andre tur-elementer bortsett fra kortdistanseflyvninger eller annen transport, gi oss beskjed om ombookingen minst 60 dager før din opprinnelige avreisedato for å unngå endringsgebyrer relatert til disse tur-elementene. 

Den gjelder for alle NYE individuelle bestillinger gjort i perioden mellom 1. september og 30. juni 2021, for reiser i 2021, eller bestillinger foretatt med verdikupong fra 15. februar til 30. juni 2021.

Gratis ombooking gjelder fortsatt! 

Enkel refusjon - Ofte stilte spørsmål

Det vil komme et lite administrasjonsgebyr per passasjer:

Administrasjonsgebyr per person:  

 • Norskekysten: 1000 NOK 
 • Havn-til-havn med lugar: 1000 NOK**

Dersom depositumsbeløpet er lavere enn administrationsgebyret, er det de vanlige rutinene for avbestilling som gjelder.

For avbestillinger som er sendt inn senere enn 90/180 dager, gjelder vanlige avbestillingsvilkår. 

Avbestillinger må gjøres minst 90 dager før avreise hvis avreisen er mellom januar og september 2021, og minst 180 dager før for avreiser mellom oktober og desember 2021.  

De gjelder for alle NYE bestillinger gjort mellom 1. september 2020 og 30. juni 2021 for reiser i 2021. Hvis du har en eksisterende bestilling, gjelder de gjeldende vilkår og betingelser.  

Nei, dessverre. De tilpassede betingelsene gjelder kun for nye bestillinger, og ikke for ombestilling ved bruk av verdikupong. Men ombestiller du ved å bruke en verdikupong og reisen skulle bli påvirket av Covid-19, vil du få en ny verdikupong slik at du kan bestille en ny reise.

Ja, både reise og depositum vil bli refundert. Vi lover å refundere pengene dine innen 14 dager etter tidspunktet for avbestilling.  

Bestill trygt - Generelle spørsmål

Du kan bestille som normalt på vår nettside. De tilpassede vilkår og betingelser vil bli lagt til bestillingen automatisk.

Dersom du har bestilt flyvinger, hotell og overganger gjennom Hurtigruten, vil betingelsene for «Bestill Trygt» gjelde. Dersom du bestiller fly, hotell og overganger på egenhånd, må du selv kontakte leverandøren din.

For seilinger i 2021 kan du bestille trygt nå. Bestill Trygt-vilkårene gjelder for alle havn til havn-reiser (5 netter eller færre) med lugar. 

For enkel refusjonen kan reisen kanselleres når som helst fram til 14 dager før avreise. Skulle depositumsbeløpet være lavere enn administrasjonsgebyret, er det den vanlige avbestillingsrutinen som gjelder.

Ja, det kan du.

Flere av skipene våre er allerede godkjent for å seile langs norskekysten. Du kan være sikker på at nødvendige helse- og hygienetiltak er satt i gang for at du skal føle deg trygg om bord. 

Finn din reise