Bærekraft: Et fotavtrykk vi er stolte av

Hurtigruten Group er verdenslederen innen oppdagelsesreiser, og verdens største ekspedisjonscruiserederi. Dette kommer med et ansvar for å sikre at bærekraft er integrert i alle deler av driften vår. Med FNs bærekraftsmål som rammeverk, fokuserer vi på innovasjon, teknologi og konkrete tiltak for å utforske på en så bærekraftig måte som mulig.

Oppdag med oss

Hurtigruten Group har operert og utforsket i noen av verdens mest utfordrende farvann siden 1893, og røttene våre går tilbake til de norske polarheltene. I dag står vi overfor noen av de største og vanskeligste utfordringene i den 125 år lange historien vår. Klimaendringer, plastavfall og ikke-bærekraftig masseturisme endrer sårbare økosystemer og truer dyrelivet.

Når vi nå går inn i en ny epoke med ekspedisjonscruise og opplevelsesturisme, har Hurtigruten Group som mål å sette en ny standard for hele reiselivsbransjen.

Det er derfor vi

  • bygger de aller første hybriddrevne ekspedisjonscruiseskipene
  • er det første store reiseselskapet som har fjernet all bruk av engangsplast i hele flåten og på hotellene våre
  • investerer i å informere gjestene våre og skape ambassadører for hver destinasjon på hver sjøreise, gjennom å aktivt engasjere gjestene i kulturene vi besøker, økosystemene vi utforsker og konsekvensene av klimaendringene vi observerer

FNs bærekraftsmål som rammeverk

Virksomheten og driften vår er direkte knyttet opp mot mange av FNs bærekraftsmål, spesielt Ansvarlig forbruk og produksjon, Stoppe klimaendringene, Livet i havet og mer. Der er her vi tror at vi kan ha størst positiv innvirkning – for samfunnet som helhet og for virksomheten vår, både nå og i fremtiden.

I tillegg har vi valgt fire bærekraftsmål som representerer selve fundamentet vårt, og vår lisens til å operere. Dette er målene God utdanning, Likestilling mellom kjønnene, og Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. De representerer verdiene i Hurtigrutens kjerne, og er integrert i alt vi gjør.

Med utgangspunkt i lidenskapen, kompetansen og historien vår, er Hurtigruten Group – sammen med den dedikerte besetningen og personalet vårt – bestemt på å takle disse utfordringene. Vi vil etterlate oss et fotavtrykk vi er stolte av, bidra til bærekraftig utvikling og skape positive endringer gjennom vår drift.

Hurtigrutens substainability video 2020

Bærekraftig virksomhet, dyreliv og destinasjoner

Hurtigruten bidrar til å utvikle lokalsamfunn gjennom handel og samarbeid. Gjestene våre er utforskere og beviser at ønsket om kvalitetsopplevelser, læring og forståelse er sterkt nok til å være en farbar vei til helårsaktivitet og bærekraftig vekst. Vi vet at det å beskytte og legge til rette for langsiktig verdiskaping i områdene vi seiler i, og destinasjonene vi besøker, ikke bare er riktig – det er nødvendig.

Hurtigruten fokuserer på å handle mat, tjenester og opplevelser lokalt og fra lokale leverandører. Det er viktig for oss å bidra til livsgrunnlaget og velferden i små kystsamfunn. Hurtigruten respekterer og støtter urfolksamfunn, verdsetter kultur og tradisjoner og har et tett samarbeid med alle samfunnene som gjør en stor innsats for å ta imot gjestene våre på en god måte.

Å utforske noen av de mest spektakulære områdene på planeten vår - og å observere dyrelivet i dem – er en viktig del av hver reise med Hurtigruten. Ansvaret for å utforske med respekt og varsomhet blir tatt på største alvor. Enhver påvirkning skal være liten og midlertidig. Hurtigruten etterlater ingen synlige eller varige tegn etter et besøk. Observasjoner av ville dyr gjøres på avstand, slik at ikke naturlig oppførsel påvirkes.

Hurtigruten kjemper mot masseturisme, og utnyttelsen og nedbrytingen av steder, natur og lokalsamfunn som masseturismen forårsaker. Vi jobber for strengere lover, regler og krav for næringen vår – og vi har innført dem hos oss selv for å vise at det er mulig.

Vitenskap, innovasjon og teknologi

Hurtigruten setter en ny standard for cruisenæringen med byggingen av verdens første hybriddrevne ekspedisjonscruiseskip. Disse revolusjonerende skipene er fylt med grønn teknologi og vil være ryggraden i vår grønne og avansert flåte. For over ti år siden innførte Hurtigruten et forbud mot all bruk av giftig, forurensende tungolje på alle våre skip. Vi jobber for et forbud – og at resten av verden omsider skal følge etter.

 

Hurtigruten Foundation

Hurtigruten har grunnlagt Hurtigruten Foundation for å sikre at morgendagens gjester vil få de samme meningsfylte reiseopplevelsene som gjestene i dag. Hurtigruten Foundation blir finansiert gjennom aktiviteter ombord og donasjoner. Arbeidet er fokusert på tre områder: Å ta vare på verdens isbjørnbestand, kjempe mot marin forsøpling og plastforurensing, samt å gjennomføre lokale og globale prosjekter i områdene Hurtigruten utforsker.

 

Hurtigruten Groups bærekraftsrapport 2018: Et fotavtrykk vi er stolte av

Tidligere rapporter:

Retningslinjer for bruk av logoene til bærekraftsmålene