Bærekraftig drift: respekt for og beskyttelse av dyreliv og natur

Hurtigruten er en pådriver i kampen mot ikke-bærekraftig masseturisme. Vi jobber målrettet med å forbedre destinasjonene våre og etterlate et fotavtrykk vi kan være stolte av.

Vi jobber for strengere lover, regler og reguleringer for både oss selv og resten av næringen.

Gjestene våre er utforskere som er levende bevis på at etterspørselen etter kvalitetsopplevelser, læring og økt forståelse er en farbar vei til helårs aktivitet og bærekraftig vekst. Vi vet at det å beskytte og skape verdier i områdene vi seiler i er både det riktige å gjøre – og helt nødvendig.

Hurtigruten er verdens største ekspedisjonscruiserederi og opererer fra Svalbard og Frans Josefs Land i nord til Antarktis i sør. Vi inviterer gjestene våre til den mest spektakulære naturen og det rikeste dyrelivet i verden, og tar dem med til 28 UNESCO verdensarvsteder. Det følger med et stort ansvar med til en slik virksomhet. Derfor jobber vi hver eneste dag for å utvikle bærekraftig virksomhet og bærekraftige destinasjoner. Det skjer gjennom driften, innkjøp og handel, deltakelse i organisasjoner og arbeid for strengere lover og regler. At Hurtigruten eksisterer skal skape utvikling, verdier og positiv endring. Vi skal etterlate et fotavtrykk vi kan være stolte av.  

Hurtigruten ble grunnlag for å være en livsnerve for samfunn og mennesker langs den tøffe norskekysten i 1893. Vi har fortsatt å utforske verdens mest utfordrende farvann siden. Denne arven er viktig for oss, og helårsaktivitet og lokal verdiskaping i samfunnene vi besøker er et mål i seg selv. Sterke lokalsamfunn sikrer bærekraftig bruk av sårbare områder og autentiske opplevelser for de som kommer på besøk.

Gjennom lokal handel og bruk av lokale ressurspersoner når det er mulig, bidrar Hurtigruten til livsgrunnlaget og velferden i kystsamfunn. Det er også viktig for oss å jobbe med å håndtere avfall, kutte all forsøpling og bidra til opprydning.

Vi forventer at leverandørene våre fokuserer på bærekraft, og krever at de etterlever Hurtigrutens «Code of conduct» og gjør forbedringer i tråd med våre utvalgte bærekraftsmål.

Kamp mot masseturisme

Ett av Hurtigrutens viktigste mål er å kjempe mot utnyttingen og nedbrytingen masseturisme fører til - på destinasjoner, i naturen og for lokalsamfunn. Når kvantitet vinner over kvalitet gir det på kort sikt dårlige gjesteopplevelser, og på lengre sikt skader på selve områdene og destinasjonene. Ekspedisjonsreiser handler ikke om volum, men om unike opplevelser for aktive gjester. Hurtigrutens gjester er levende bevis på hvordan gjester er villige til å betale for kvalitetsopplevelser, læring, forståelse og utvidelse av horisonten. Vi i Hurtigruten mener at destinasjoner må slutte å måle suksess i flere turister, flere skip og flere hoteller. Vi må heller måle den i kvaliteten på gjestene og hva de legger igjen.

Hurtigruten jobber for at masseturisme i sårbare områder stanses. Vi jobber for strengere regler, som størrelsesbegrensning på cruiseskip, et tak på hvor mange gjester det er lov å sette i land, og andre reguleringer. Vi følger allerede retningslinjer som går langt utover lover og regler selv. Vårt mål er å utvikle, oppmuntre til og ivareta helårs aktivitet, fremfor å oversvømme verdifulle steder i høysesong og la dem være stille og forlatt resten av året. Dette er nøkkelen til en bærekraftig næring. Det er rom for å vokse, men den veksten må være balansert og bærekraftig.

Styrking av lokalsamfunn og kultur

Hurtigruten respekterer og støtter urbefolkningssamfunn, verdsetter kultur og tradisjoner og har et tett samarbeid med lokale krefter der vi reiser. Vi har en dyp respekt for samfunn, mennesker og områder vi besøker og forsikrer oss om at påvirkning fra gjester eller mannskap er kortvarig og så liten som mulig. Vi etterlater oss ikke synlige eller varige tegn fra våre besøk.

For å bidra til livsgrunnlaget og verdiskaping i områdene vi besøker, handler vi i så stor grad som mulig mat og tjenester fra lokale leverandører. I Norge er vi den klart største reiselivsaktøren på lokalmat.

Lokalmat og reduksjon av matsvinn

Rundt 80 prosent av maten og drikken vi serverer på skipene langs norskekysten kommer fra norske leverandører. Nesten halvparten blir levert kortreist og direkte fra gårder, fiskerinæringen og andre produsenter. Ved å handle lokalt reduserer vi utslipp fra transport og øker kunnskapen og forståelsen for lokale matvarer, skikker og kultur. Å kjenne opphavet til maten sikrer også dyrevelferd og at vi kjenner opphavet til ingrediensene våre.

Med konseptet Norway´s Coastal kitchen har vi endret hvordan vi tilbereder og serverer mat ombord. Vi har kuttet ut all industrielt prosessert mat og fjernet utrydningstruede og rødlistede arter fra menyen. Gjestene våre blir servert smakfull og sunn mat fra lokale leverandører gjennom hele reisen. Vi serverer bare arter godkjent i WWFs Sjømatguide og vi ble MSC-sertifisert i 2018.

Vi har som mål å redusere matsvinn med 20 prosent innen 2021. For å lykkes med det har vi implementert et system for digital registrering og måling av matlagingen vår. Tidligere resultater fra dette prosjektet viser en 20 prosent reduksjon i matsvinn.

Respekt for natur og dyreliv

Å utforske flere av de mest spektakulære stedene i verden – og oppleve det unike dyrelivet der – er en viktig del av alle Hurtigrutens reiser. Det fører med seg et ansvar for å utforske med respekt.

Dyre- og fugleliv blir observert på avstand og med stor omtanke for livet og habitatet deres. Gjennom hver ekspedisjon, og før hver gang vi går i land, blir gjestene briefet og opplært om lokalt dyreliv.

Medlemmene i Hurtigrutens Ekspedisjonsteam er håndplukket og blir opplært og sertifisert årlig. Det sikrer at alle forberedelser og alle møter med natur og dyreliv skjer i samsvar med Hurtigrutens strenge regler og retningslinjer – som overgår lokale lover og regler, samt standardene i næringen.

Miljøvern og miljø

For å forbedre fotavtrykket vårt, trenger vi å forstå og kontinuerlig utvikle forståelsen og innsikten i dyreliv, miljø og andre aspekter ved destinasjonene vi besøker. Det er derfor vi deltar i og oppmuntrer til vitenskap og forskning på en rekke måter. Vi bidrar til registreringen av isbjørner på Svalbard, loggfører havtemperaturer langs norskekysten, gjennomfører løpende søk etter oljeforurensning og forskning i Antarktis. Gjestene og mannskapet vårt fjerner flere tonn med søppel og plast fra strender hvert år.

Hurtigruten er blant grunnleggerne av AECO, en organisasjon som jobber for ansvarlig, miljøvennlig og trygg turisme i Arktis. Vi er også stolt medlem av IAATO, som jobber for et trygt og miljøvennlig reiseliv i Antarktis. Et hovedfokus for disse organisasjonene er å spre kunnskap og bevissthet om miljøvern og beskyttelse av økosystemer i sårbare områder.

I 2015 etablerte vi Hurtigruten Foundation for å gi enda mer tilbake til områdene vi seiler i. Hurtigruten Foundation jobber for bevaring av isbjørnbestanden, har tatt opp kampen mot plast i havet, og støtter lokale og globale prosjekter i områdene Hurtigruten opererer.

Et mangfoldig og trygt arbeidsmiljø

Samtidig som vi jobber for å styrke stedene vi besøker, jobber vi også kontinuerlig for å forbedre vår egen organisasjon og virksomhet. Vi er helt sikre på at et mangfoldig arbeidsmiljø er avgjørende for at Hurtigruten skal lykkes. Vi har nulltoleranse for kjønnsdiskriminering og 44 prosent av lederne våre er kvinner. Vi jobber for å sikre at kvinner deltar fullt ut i alle ledd og på alle nivåer i selskapet.

Hurtigruten forventer at alle samarbeidspartnerne våre respekterer likestilling og gir alle samme mulighet til å lykkes.

Hurtigrutens virksomhet er avhengig av en fredelig verden med demokratiske og effektive institusjoner og stabile arbeidsvilkår. Vi har innført rammer for å hindre brudd på anti-korrupsjonslover. Vi har implementert systemer for å verne varslere. Hurtigrutens etiske regler er kjent av alle ansatte og vår «Code of conduct» er signert av alle leverandører. Alle våre operasjoner er i samsvar med  Modern slavery act.