Galápagospetrellen

Beskyttelse av den kritisk utrydningstruede galápagospetrellen på Galápagosøyene

På grunn av trusselen som invaderende arter utgjør for det unike biologiske mangfoldet på Galápagosøyene, har Fundación de Conservación Jocotoco tatt opp kampen med hjelp av Hurtigruten Foundation.

Galápagosøyene er kjent for å ha et fantastisk og rikt dyreliv, men det utrolige biologiske mangfoldet er truet av fremmede arter som forstyrrer økosystemet. Viltvoksende bjørnebær og rovdyr utenfra har påvirket galápagospetrellen i så stor grad at den elegante sjøfuglen nå står i fare for å bli utryddet.

Galápagospetrellen er endemisk for Galápagosøyene. Fuglen tilbringer mesteparten av livet til sjøs, men vender tilbake til øygruppen for å hekke i underjordiske huler. Men tryggheten som fuglen har kjent her gjennom utallige generasjoner er i ferd med å forsvinne.

Invasive arter forstyrrer balansen

Siden de fremmede rovdyrene kom - i hovedsak rotter og villkatter - har redene til galápagospetrellen blitt plyndret i så stor grad at 72 % av fuglene ikke klarer å fostre opp ungene sine. Samtidig blokkerer fremmede vekster, som bjørnebærplanter, inngangspartiene til fuglenes huler. De skaper et ugjennomtrengelig kratt som hindrer fuglene i å komme ned i bakken hvor de kan klekke ut eggene i fred og ro.

På grunn av disse truslene har bestanden av galápagospetrellen sunket kraftig de siste 60 årene. Med bare 6000–15000 stykker igjen, er den unike fuglen nå regnet som kritisk utrydningstruet på IUCNs rødliste.

Arbeidet til Fundación de Conservación Jocotoco

For å beskytte og ta vare på hekkeområdene til galápagospetrellen, laget Fundación Jocotoco i 2018 et 1010 mål stort reservat i høylandet på øya San Cristobal. Her jobber miljøarbeidere med å beskytte en rekke hekkekolonier. I tillegg til å overvåke antallet fugler i 198 redehuler, jobber den dedikerte organisasjonen med å bekjempe de fremmede artene.

For å redusere antallet rovdyr, bruker miljøarbeiderne rottegift som er nøye plassert vekk fra vannkilder. De fanger også villkatter på en human måte, som så sendes til reguleringsorganet Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad para Galápagos. Miljøarbeiderne kutter jevnlig ned de fremmede bjørnebær- og bringebærplantene i alle koloniene i reservatet, for å sikre at fuglene har adgang til hulene som de er så avhengig av.

Hurtigruten Foundation har støttet organisasjonen med 84 168 kroner for å hjelpe dem med å finansiere lønninger til de som utfører arbeidet, transport rundt på øya og utstyr som brukes til å bekjempe fremmede planter og dyr.

Pågående gjenopprettelse av habitater for endemiske arter

I tillegg til bekjempelse, jobber Fundación Jocotoco også med å gjenopprette området med den endemiske miconiabusken. Planten bidrar til å opprettholde galápagospetrellen foretrukne bosted, samtidig som den bidrar til å holde fremmede planter i sjakk. På denne måten bidrar Hurtigruten Foundation til at det endemiske dyrelivet kan bestå og unngå utryddelse, samtidig som økosystemet på San Cristobal gjenoppbygges og styrkes så sjøfugler og mennesker kan leve her i all fremtid.

Hvor kan jeg lære mer?

Du kan lese mer om de unike og fascinerende Galápagosøyene på nettstedet til Hurtigruten Expeditions her. Hurtigruten Expeditions tilbyr en rekke ekspedisjonscruise til Galápagosøyene, med fantastiske muligheter for utforsking og opplevelser, og et ekspedisjonsteam om bord som gladelig deler av sin ekspertise.

Om Fundación de Conservación Jocotoco

Fundación de Conservación Jocotoco ble grunnlagt i 1998, og er en ecuadoriansk ikke-statlig organisasjon som beskytter noen av verdens mest utrydningstruede arter ved å bevare de gjenværende naturlige habitatene deres i Ecuador. De har bygget opp et nettverk av 16 biologiske reservater, som til sammen utgjør 300 000 mål.