Sørger for at sårbare grønlandske barn får trygge steder å være og en lysere fremtid

Siden 1924 har organisasjonen Grønlandske barn jobbet for å gjøre livet bedre for barn på Grønland, ved å fokusere på skolegang, bygge samarbeid med lokale krefter og anerkjenne lokale styrker. «Sapiik» er prosjektet som støtter og veileder unge skoleelever i utdanningssystemet.

Målet til organisasjonen er å forbedre rettighetene og forholdene for grønlandske barn. De har et ønske om å være til stede i de samme arenaene som nasjonens yngre, lytte til behovene og ønskene deres for fremtiden, i tillegg til å veilede dem i riktig retning.

Siden Hurtigruten Foundation ble grunnlagt i 2015 har vi støttet det viktige arbeidet til Sapiik og organisasjonen Grønlandske barn. I mange år har vi med stolthet bidratt til arbeidet og de viktige tiltakene deres som hjelper sårbare barn, og når vi ser fremover vil vi fortsette med å støtte arbeidet deres.

«Alt arbeidet vårt finansieres gjennom donasjoner. Støtte som bidragene vi får fra Hurtigruten Foundation er helt avgjørende for å kunne hjelpe de yngre gjennom Sapiik», sier Julie Hjorth Lynge fra organisasjonen.

Finansieringen fra Hurtigruten Foundation hjelper Sapiik i det daglige arbeidet. Et av hovedfokusområdene er utdanning, og Sapiik har utviklet et modulkurs som er ment for de eldste elevene i grunnskolen. Modulkurset er bygd opp rundt tre pilarer:

  1. Besøk og presentasjoner om utdanningsmuligheter
  2. Besøk og presentasjoner om lokale og nasjonale bedrifter
  3. Personlig vekst

Alle de tre pilarene er utviklet med basis i flere års forskning, erfaring og dialog, både med målgruppen og også erfarne lærde i utdanningssektoren.

I tillegg til Sapiik jobber organisasjonen med tre andre prosjekter på Grønland. De har en «fadder-ordning» som sikrer at det er en ansvarlig voksen til stede for sårbare barn i møte med lokale myndigheter. De har også et prosjekt med fokus på å jobbe mot den økte volden mellom unge i alderen 12 til 16. De organiserer også årlige sommerleirer som fokuserer på å gi barn nye og spennende erfaringer.

Hvor kan jeg lære mer?

Med MS Fram, MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen har du muligheten til å reise til Grønland og se noe av arbeidet som organisasjonen gjør. For å lære mer om Sapiik og Grønlandske barn, gå til nettstedet deres!

Om Grønlandske barn

Grønlandske barn er en veldedig organisasjon som jobber med å forbedre rettighetene og forholdene til barn på Grønland. Hovedmålet er å bidra til å sørge for at alle grønlandske barn skal ha en trygg og gunstig fremtid.