Hvordan utrydding av rotter på Sør-Georgia har reddet nær utdødde fuglearter


Sør-Georgia, en isolert øy i Sør-Atlanteren med Antarktis som nærmeste nabo, har hatt et av de høyeste nivåene av biologisk mangfold i verden, med mange sjeldne fugler og pattedyr. Noen av dem finnes kun her. Menneskelig aktivitet på øya tidlig på 1900-tallet førte til en økning av gnagere, som etterhvert truet med å permanent ødelegge det biologiske mangfoldet og balansen for de hjemmehørende artene på øya.

Hovedmålet til finansieringen fra Hurtigruten Foundation var å bidra i jobben med å utrydde rotter og mus på Sør-Georgia, for å kunne gjenopprette den sjeldne fuglebestanden på øya. Siden den stadig økende gnagerbestanden fortsatte å angripe fuglene, var flere arter som er unike for øya, på randen av utryddelse. Prosjektet har vist seg å være vellykket, og til og med feiret som «det største rotteutryddelsesprogrammet noensinne foretatt», ifølge BBC News.

Hurtigruten Foundations støtte har bidratt til å sikre at de naturlig hjemmehørende artene, som sørgeorgiapiplerke og sørgeorgiaspissand igjen blomstrer i de tradisjonelle hekkeområdene. Nå kan sangen til sørgeorgiapiplerke høres overalt på Sør-Georgia, og andungene til sørgeorgiaspissand kan ses overalt. Over kommende år og tiår vil mange andre fugler som oseanstormsvale og den antarktiske prionwill komme seg på grunn av fraværet av rotter. Den naturlig hjemmehørende fuglebestanden på Sør-Georgia kan øke med så mye som 100 millioner takket være støtten fra organisasjoner som Hurtigruten Foundation, sier Alison Neil, Chief Executive i The South Georgia Heritage Trust.

Samarbeidet mellom Hurtigruten og The South Georgia Heritage Trust strekker seg fra bidrag fra enkeltpersoner og bedrifter, til in natura-bidrag, som for eksempel å bringe personell og utstyr til Sør-Georgia, auksjoner for å samle inn penger til organisasjonen og selvfølgelig, gjennom Hurtigruten Foundation. The South Georgia Heritage Trust mottok finansiering fra Hurtigruten Foundation i 2016, 2018 og 2019, totalt 315 587 kroner, distribuert i de tre årene.

Hvor kan jeg lære mer?

Du kan utforske Sør-Georgia med oss på ekspedisjonscruisene våre med MS Fram. Du kan også lese mer om stiftelsens arbeid og kommende prosjekter på nettstedet deres.

Om South Georgia Heritage Trust

Det er en veldedig organisasjon med base i Dundee, Skottland, dedikert til å bevare naturen og historien til Sør-Georgia. Teamet samarbeider med reiseselskaper som holder ekspedisjonsreiser, som Hurtigruten, og tilbyr passasjerene omvisning i Grytviken der de forteller om bevaringsarbeidet.