Syv nye prosjekter som mottar finansiering

I søknadsrunden i november 2021, mottok vi flere søknader enn noen gang før. Blant de mange verdige søknadene, har vi valgt ut syv prosjekter fra Svalbard i nord til Antarktis i sør, som vil motta totalt 500 000 kroner før jul. Prosjektene vi støtter representerer både et bredt geografisk og også tematisk mangfold.

Vi vil støtte forskningen på spekkhoggere i USA og Canada, studien av marine pattedyr i Antarktis, beskyttelsen av den utrydningstruede stormfuglen på Galápagosøyene, opptakene av historier fra de eldre i Cambridge Bay, byggingen av en sti til Storfjellet nær Nordkapp, en ny bok om klimaforskning og et opplæringsprosjekt for barn i Salta og Ushuaia i Argentina.

Mottakerne er:

Fundación de Conservación Jocotoco i Ecuador for beskyttelsen av den kritisk utrydningstruede Galápagos-stormfuglen på Galápagosøyene.

Galápagosøyene er anerkjent av UNESCO for det biologiske mangfoldet og endemismen. Det biologiske mangfoldet trues av invasive arter som kan forårsake utryddelse av endemiske arter på øyene, inkludert den kritisk utrydningstruede Galápagos-stormfuglen. Invasive bjørnebær stenger inngangene til reirhull, og 72 % av stormfuglens reir angripes i tillegg av gnagere. Jocotoco–stiftelsen har etablert et bevaringsreservat for å gjenopprette naturlige habitater, i tillegg til en pågående gnagerkontroll som beskytter 198 reirhull til Galápagos-stormfuglen, for å sikre overlevelsen til denne sjøfuglen.

Honningsvåg Turn og Idrettsforening og Nordkapptrappas venner for byggingen av Nordkapptrappa til Storfjellet

Dette prosjektet vil reparere og oppgradere stien fra Elvedalen i Honningsvåg sentrum opp til toppen av Storfjellet nær Nordkapp. Dette inkluderer bygging av trappetrinn i stein fra foten av fjellet til toppen, for å gjøre fjellet mer tilgjengelig for både tilreisende og lokalbefolkningen. Dette vil også beskytte sårbare områder på fjellet.

Maria Rossi på Svalbard for boken hennes «På tynn is», som tar for seg klimaforskning i Arktis.

Resultatene og betydningen av forskningen i polregionene kan ofte være vanskelig å forstå for de som ikke er involvert i forskermiljøet. Boken sikter mot å tette kunnskapshullet mellom forskermiljøet og folk flest. Den vil ta for seg den omfattende klimaforskningen som pågår i Arktis, og formidle funnene på en engasjerende, inspirerende og tankevekkende måte som folk flest forstår.

Oceans Initiative i USA for prosjektet deres Southern Resident Killer Whale Conservation i Det nordlige Stillehavet rundt USA og Canada

Oceans Initiative utfører banebrytende forskning for å forstå hvordan mennesket er en trussel for den kritisk utrydningstruede spekkhoggergruppen southern resident killer whale, i tillegg til å legge føringen for effektive gjenopprettingsplaner. Målet med prosjektet er å bygge et omfattende evalueringsverktøy som ser på alle stressfaktorer som hvalene står overfor, inkludert mangelen på laks. Prosjektet vil også identifisere og prioritere foringsområder for disse spekkhoggerne for å beskytte dem.

Municipality of Cambridge Bay i Canada for deres interaktive lydapp, Itqaumavit (et sted for minner) Welcome Park.

Itqaumavit Welcome Park er et samlingssted for å feire, sørge, lære og undervise. Dette spesielle stedet er en støtte for lokalsamfunnet i Cambridge Bay, med døren åpen for besøkende, og her undervises både lokale innbyggere og gjester. Prosjektet vil lage en interaktiv lydapp som forklarer tolkningen og historien om parken gjennom stemmen til de eldre i lokalsamfunnet.

Universidad de los Andes for deres forskningsinitiativ for vern av marine pattedyr i Antarktis

Prosjektet vil tilby en unik opplevelse gjennom muligheten til å delta i forskningen på marine pattedyr. Deltakerne vil lære om biologien til marine pattedyr, og felt- og labmetoder som er skreddersydd til forskjellige kunnskapsnivåer. Aktivitetene vil bestå av informative foredrag, felt- og labstudier og tolkning av data. Forskningsprosjektet vil ta for seg migrasjonsmønstrene til knølhval, samt en ny teknikk – innsamling av miljø-DNA.

Ushuaia te abraza for deres opplæringsprosjekt for barn, som lærer barn mer om miljøet og fuglene i Argentina

Prosjektet hjelper barn i Salta og Ushuaia, to byer i Argentina som ligger 4500 km fra hverandre, med å bygge miljøkunnskap og kulturell bevissthet på tvers av to byer. I Ushuaia jobber kvinner frivillig med å lage ryggsekker og skolesett som de kan gi barna i Salta, en av de fattigste regionene i Argentina. Settene vil lære barna om naturen, dyrelivet og miljøet sør i Argentina.