CSR

Dugnad for miljøet

Det å reise har blitt en viktig del av den moderne livsstilen, og denne reiselysten påvirker naturen og miljøet. Fordi ambisjonen vår er å bli verdens viktigste aktør innen bærekraftige og naturbaserte reiseopplevelser, har vi et stort ansvar i å bevare den flotte naturen på de stedene vi seiler. Vi reiser til regioner der naturen er unik og sårbar, og vi vet at hver tur setter igjen spor som har innvirkning på miljøet, destinasjonen, dyrelivet og menneskene.

Vi ønsker å minimere de negative virkningene av virksomheten vår. Vi legger vekt på å gjøre positive ting som kan være til fordel for stedene vi besøker, styrke engasjementet rundt miljøet og vi vil drive en ansvarlig og bærekraftig bedrift. Dette blir ekstra viktig nå som vi har satt oss som mål å være verdensledende innenfor bærekraftige og naturbaserte reiseopplevelser i polare strøk. Vi ønsker at gjestene våre og alle andre involverte skal se forpliktelsen vi har i å bevare naturen, samt engasjementet vårt i å drive en bærekraftig virksomhet – både om bord og på land.

Minimere påvirkningen

Siden 2009 har vi gjennomført mer enn 20 forskjellige energisparende tiltak, som har direkte bidratt med å redusere de årlige utslippene våre av NOX med 370 tonn, og nesten 13 000 tonn CO2. Vi jobber kontinuerlig med å planlegge nye prosjekter som kan redusere utslippene ytterligere.

Vi tilfører verdi til destinasjonene våre

Vi handler lokalt og kjøper tjenester, som utflukter, fra lokale leverandører. På den måten bidrar vi til å opprettholde levebrødet og velstanden til de små samfunnene langs kysten. Vi jobber med å bidra positivt der vi er, gjennom sosiale, miljøbaserte og sikkerhetsmessige tiltak. Vi handler lokalt, respekterer tradisjoner og setter pris på samarbeidet vårt med lokale samfunn som ønsker gjestene våre velkommen, både langs norskekysten og i de polare områdene. Ved å tilføre verdier dit vi reiser, bygger vi også et sterkere grunnlag for den fremtidige virksomheten vår.

Reiser med mening – The Hurtigruten Foundation

Vi har etablert The Hurtigruten Foundation med tanke på å forsikre at fremtidige gjester også skal kunne ha meningsfulle reiseopplevelser, slik gjestene våre har i dag. Stiftelsen øker bevissthet rundt de mulighetene og utfordringene som ligger i de stedene vi besøker – og samler inn midler til å henholdsvis forbedre eller redusere disse.

Auksjoner om bord har bidratt til å opprette det kanskje mest ambisiøse restaureringsprosjektet av et habitat verden noen gang har sett: beskyttelse av albatrossens habitat i Sør-Georgia og vedlikehold av forskningsstasjoner i Antarktis. Vi støtter flere lokale initiativ, som ”Clean up Svalbard” og Association of Greenlandic Children.

Donasjoner til Hurtigruten Foundations blir tatt i mot med takknemlighet til konto NO2412506152184.

.