Hurtigruten Foundation

Hurtigruten ønsker å være den mest bærekraftige ekspedisjonsoperatøren i polarområdene. Hurtigruten Foundation inviterer våre gjester og partnere til et samarbeid for å oppnå enda mer.

Hurtigruten opptrer så skånsomt som mulig i farvannene vi seiler. Samtidig sprer Hurtigruten Foundation kunnskap og støtter tiltak som fungerer, lokalt regionalt og globalt. Nå inviterer vi deg til å samarbeide om å gjøre enda mer. 

Til nå har auksjoner og innsamlinger på våre skip bidratt med over 2 millioner kroner til gode prosjekter for miljøet, dyrelivet og befolkningen i sårbare områder. Vi har støttet restaureringen av et fuglehabitat i Sør-Georgia, hjulpet grønlandske skolebarn til å utdanne seg, bidratt til å vedlikeholde historiske forskningsstasjoner i Antarktis, i tillegg til å støtte strandrydningsprosjekt i Norge og miljøtiltak på Falklandsøyene. I flere år har vi også bidratt til å sikre albatrossen ved å støtte organisasjonen "Birdlife international" økonomisk.

 • leaving-a-smaller-footprint.jpg

  Brosjyre: "Leaving a Smaller Footprint"

  I Hurtigruten har vi et stort ansvar i å bevare den flotte naturen på de stedene vi seiler. I denne brosjyren kan du lese mer om:

  • Hvordan vi minimerer påvirkningen
  • Tiltakene vi har innført
  • Vår bruk av lokalmat langs norskekysten
  • Forskning og kunnskap i polare farvann

  Og mye mer...

  Les online nå
 • Lewis Pugh – Vår første ambassadør

  Vi er stolte over å ha med Lewis Gordon Pugh på laget. Han bruker sine talenter som langdistansesvømmer til å sette fokus på sårbare økosystemer. I 2007 gjennomførte han verdens første langdistanse svømmetur på Nordpolen for å inspirere verdens ledere til å ta klimaendringene på alvor. FN har utnevnt han til «Havets beskytter» og i 2016 deltok han i prosessen med å verne Rosshavet i Antarktis.

  Resultatet ble klodens største vernede område. Pugh er Hurtigruten Foundation sin første ambassadør. Lewis lanserte den globale kampanjen Antarctia 2020 på MS Midnatsol i Antarktis høsten 2016. Målet er å verne flere sårbare områder i Antarktis.

  Sammen skal vi øke innsatsen for å beskytte sårbare økosystem.

  Ønsker du å hjelpe økonomisk, er Hurtigruten Foundations kontonummer:

  NO28 1503 6902 385.

  Vi takker for alle typer bidrag.

  Midler fordeles to ganger i året

  To ganger i året deler styret i Hurtigruten Foundation ut midler til organisasjoner, foreninger eller tiltak som har veldedige formål av ideell, humanitær, miljøbevarende, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art i de farvann og i de land hvor Hurtigrutens skip seiler. Søknadsfristen er 1. mai og 1. november hvert år.

  Søknader kan sendes til [email protected]

  Hurtigruten Foundation:

  Ved å etablere Hurtigruten Foundation kan også fremtidige gjester få de samme meningsfulle og storslåtte reiseopplevelsene.

  .