2500xPhoto Jørn Henriksen.jpg
Bilde: Jørn Henriksen Bilde

Stø kurs for bærekraft

Alle som har opplevd de vakre, norske fjordene og de rene områdene i de arktiske havområdene vet akkurat hvor sårbare og verneverdige de er. Derfor har Hurtigruten satt seg som mål å bevare naturen og etterlate så få spor som mulig i de områdene vi opererer i.

Dette betyr ikke bare å sortere avfallet, men også resirkulering av skipets olje og å utnytte varmen som genereres av motorens kjølevæske. CO2-utslippet fra våre skip har blitt redusert med 13 000 tonn, ikke minst takket være en ny propell på MS Richard With. MS Fram har dessuten gått over til marin dieselolje, et drivstoff oppnådd fra destillat.

 En hel rekke andre tiltak er iverksatt utover dette for å beskytte miljøet og støtte den regionale økonomien:

 Grønn overgang fra A til Å

 Miljøbevissthet er noe som vi tenker på hver eneste dag, og utviklingen er i full gang på mange områder. Her presenterer vi noen av de delene som bidrar til vår grønne overgang. Hold øye med dette stedet hvis du vil følge oss når vi gjennomfører og forbedrer vårt «grønne alfabet».

 Bellona

Hurtigruten har valgt denne internasjonale miljøorganisasjonen som partner i miljøspørsmål som blir analysert i disse dager i en egen forundersøkelse.

 CO2

Siden 2009 har utslippene av karbondioksid fra våre skip blitt redusert med 13 000 tonn.

 Paris

På klimakonferansen i Paris i desember 2015 presenterte Hurtigruten sine ambisjoner om å redusere utslippene på linje med politiske initiativ som tar sikte på utslippsreduksjon.

 Utslipp

Våre hurtigruteskip bruker en type drivstoff som er spesielt rettet mot skip. Svovelutslippene har derfor blitt 11 ganger lavere, mens nitrogenoksid og sotutslipp har blitt drastisk redusert.

 Drivstofforbruk

Regelmessig, profesjonelt vedlikeholdsarbeid bidrar til å holde miljøforurensningen og drivstofforbruket på et så minimalt nivå som mulig. For å sikre at våre skip seiler så effektivt og drivstoffeffektivt som mulig, har rutene våre også blitt optimalisert.

 Hyperspektral laser

En hyperspektral laser, som er i stand til å oppdage selv den minste snev av oljeforurensning i havet, er installert om bord på MS Midnatsol.

 Kjøkken

Lokale leverandører forsyner skipet regelmessig med regionale, ferske produkter, og reduserer dermed transportveier og kutter lagerkostnader. Vi legger også stor vekt på bærekraftig fiske.

 Marin dieselolje

Skip som krysser den 62. nordlige breddegrad bruker miljøvennlig marin dieselolje i stedet for tungolje.

Norsk Polarinstitutt

I samarbeid med Norsk Polarinstitutt driver vi med telling av isbjørnbestanden på Svalbard.

 Vanntemperatur

I de siste 80 årene har vi samarbeidet med Havforskningsinstituttet i Norge for å måle vanntemperaturen langs Norskekysten i forskningsøyemed.

 Les også vår erklæring om samfunnsansvar og det tilhørende grunnlaget.

 

Sidehandlinger