Hurtigruten inngår samarbeid med Bellona

Skipsfarten er på full fart inn i et teknologisk skifte. Nå tar Hurtigruten grep for å redusere klimagassutslippene til sjøs.

- Skipsfarten tilhører ikke-kvotepliktig sektor, men det betyr ikke at vi er fratatt ansvar for å redusere våre utslipp. Er det noe klimatoppmøtet i Paris har understreket, så er det at det haster å kutte utslippene. Fremtidsrettede selskap som Hurtigruten tar dette innover seg, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.

Grønn akselerasjon

Som et ledd i arbeidet med å kutte utslipp har selskapet inngått et samarbeid med Bellona.

- Dette er mer enn et grønt ordskifte. Dette er grønn akselerasjon mot vårt felles mål om en utslippsfri skipsfart, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Miljøorganisasjonen skal hjelpe Hurtigruten med en mulighetsstudie som viser hvordan dagens flåte kan redusere klimautslipp. Bellona-sjefen er glad for å innlede et nybrottsarbeid med Hurtigruten som innebærer å se på muligheter for  bruk av batteriteknologi og algedrivstoff. Han oppfordrer også norske kommunepolitikere og havnesjefer til å henge med på temposkiftet og kursendringen.

- Dette samarbeidet kommer kyst-Norge til å merke. Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø, Kirkenes og mange andre havner bør bare begynne å planlegge sine landstrømsutbygginger med det samme. Jeg tror på Hurtigrutens sjef Daniel Skjeldam når han sier at dette er noe de vil etterspørre til neste generasjons Hurtigruter, sier Hauge.

Pisk og gulrot

I neste uke vil Hurtigruten legge frem sine ambisjoner i forbindelse med klimatoppmøtet i Paris.

- Ny teknologi er dyrt. Skal man klare å redusere utslippene fra skipsfarten på samme måte som man gjør for personbiltransporten må man bruke politiske virkemidler – pisk og gulrot, for å stimulere markedet. Akkurat som med elbilene. Skipsfarten trenger at det utvikles en elbil-politikk, sier Daniel Skjeldam.

Han får støtte fra Frederic Hauge.

- Elbilpolitikken er et eksempel på hvor effektivt det kan være når politikken og markedskreftene får fungere sammen. Vi trenger et tilsvarende grep for å stimulere skipsfarten, sier Hauge.

Flytende utstillingsvindu

- Hurtigruten har full fart inn i framtiden. Vi har levert tidenes beste resultat. Klarer vi å fortsette med dette, vil vi investere i nye skip om noen år. Da vil vi selvfølgelig være opptatt av å kunne ta i bruk best tilgjengelig teknologi. Fremtiden er utslippsfri. Det er bare et spørsmål om tid. Vi skal ligge i forkant av utviklingen. Bare på den måten kan vi sikre at Hurtigruten er like viktig i fremtiden som selskapet har vært i fortiden, sier Daniel Skjeldam.

- Det at en stor aktør som Hurtigruten tar en aktiv rolle og vil være med å sette en ny standard for skipsfarten er ekstremt viktig. Ikke bare viktig i norsk sammenheng, Hurtigruten er flytende utstillingsvinduer i internasjonale farvann. Her kan selskapet utgjøre en stor forskjell, sier Bellonas leder Frederic Hauge.

For ytterligere info eller kommentarer, ta kontakt med:

Anne Marit Bjørnflaten, kommunikasjonsdirektør Hurtigruten, 958 82 670

Magnus Borgen, kommunikasjonssjef Bellona, 977 28 476  

About Hurtigruten: Hurtigruten operates the legendary original Norwegian coastal route dating back to 1893. From 2016, Hurtigruten will offer guests explorer sailings by three ships in the High North around Spitsbergen, Iceland and Greenland, and in the polar waters around Antarctica. Eleven ships will be sailing the rugged and beautiful Norwegian coast.