En mann som rir på baksiden av en båt

Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten

Siden 1893 har Hurtigruten vært en livsnerven langs norskekysten. Hurtigruten skaper mer enn 3000 arbeidsplasser og verdier for flere milliarder kroner hvert år. Det er vi stolte av.

Med to daglige anløp i 34 havner, binder de 11 rutegående skipene lokalreisende, turister, gods og bedrifter sammen fra Bergen til Kirkenes.

Hurtigruten seiler 365 dager i året, og er med sine 24 500 årlige anløp til 34 havner en bærebjelke i norsk infrastruktur, reiselivsindustri og næringsliv.

Hurtigruten skaper et unikt grunnlag for helårlige arbeidsplasser både til sjøs og på land. I anløpskommunene og hos de stadig flere lokale leverandørene av opplevelser og mat, skaper Hurtigruten store ringvirkninger i form av lokale arbeidsplasser, lokal vekst og lokal verdiskaping, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Daniel Skjeldam iført en jakke og smiler til kameraet
Daniel Skjeldam

Menon Econommics har gjennomført en ringvirkningsanalyse av Hurtigrutens virksomhet langs norskekysten.

Rapporten viser at ringvirkningene Hurtigruten skaper, fordeles over et stort geografisk område. Bare i 2015 kjøpte Hurtigruten og gjestene varer og tjenester for 2 milliarder kroner av norske leverandører. Nesten all maten som serveres om bord er laget av norske råvarer. I tillegg nyter små og store lokale bedrifter godt av at Hurtigruten tilbyr sine gjester flere utflukter enn noen gang.

Menon-rapporten slår også fast at steder med hurtigruteanløp i Nord-Norge opplever hele 70 prosent høyere verdiskapning og 50 prosent høyere sysselsetting i reiselivet enn steder uten anløp. Flere aktører utvikler seg videre med tryggheten de forutsigbare inntektene fra helårsdriften til Hurtigruten gir.

Vi har spilt på lag med kysten siden 1800-tallet, og det ønsker vi å gjøre også i årene som kommer. Sammen med gode samarbeidspartnere vil vi binde sammen innovasjon og tradisjon, og sikre at transport og opplevelser på kjøl forblir viktige og bærekraftige næringsveier, sier Skjeldam.

Daniel Skjeldam iført en jakke og smiler til kameraet
Daniel Skjeldam

En viktig del av norskekysten

 • Menons rapport viser at mer enn 3000 mennesker langs hele kysten sysselsettes direkte og indirekte av Hurtigruten.
 • Hurtigruten står for 14 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge.
 • Hurtigruten omsatte for 3,4 milliarder kroner i Norge i 2015.
 • Kun tre av Hurtigrutens 34 anløpshavner har togforbindelse.
 • Med sine 24 500 årlige anløp i 34 havner mellom Bergen og Kirkenes, er Hurtigruten en kritisk del av norsk infrastruktur og svært viktig for næringslivet og befolkningen langs kysten.
 • Hurtigruten er Norges største maritime lærlingebedrift, med 200 lærlinger.

Hurtigruteanløp er lønnsomt

 • Det er 70 prosent høyere verdiskapning og 50 prosent høyere sysselsetting i reiselivet i nordnorske kommuner med anløp fra Hurtigruten.
 • I 2016 formidlet Hurtigruten salg av utflukter for 251 millioner kroner.
 • Hurtigrutens kjøp fra underleverandører og gjestenes kjøp i land bidrar til å sysselsette 1200 ansatte.
 • Hurtigruten kjøpte i 2015 mat og drikke til restaurantdriften om bord for 215 millioner kroner. 80 prosent av dette er levert av norske leverandører.
 • Gjennom Norway´s Coastal Kitchen har Hurtigruten knyttet til seg foreløpig 35 leverandører av lokalmat fra hele landet, med hovedvekt langs kysten.
 • Hurtigruten serverer 3 millioner måltider årlig og bidrar til å redusere matsvinn.

Ringvirkningsbrosjyre

Siden 1893 har Hurtigruten vært livsnerven langs norskekysten. I snart 125 år har selskapet fraktet lokalreisende, gods og turister fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten anløper 34 havner, to ganger om dagen, hver dag, hele året. Det skaper et unikt grunnlag for helårlige arbeidsplasser også i anløpskommunene.

Hurtigruten utgjør en viktig del av infrastrukturen i Norge, særlig langs deler av kysten som har få alternative kollektiv tilbud. I enkelte av havnene er Hurtigruten eneste daglige godsleverandør på kjøl. Når lokalsamfunn i Finnmark blir isolert på grunn av ras og stengte veier er det Hurtigruten som leverer varer til butikkene.

Les online nå

Ringvirkninger av Hurtigrutens virksomhet langs norskekysten

På oppdrag fra Hurtigruten har Menon Economics gjennomført en ringvirkningsanalyse av Hurtigrutens virksomhet langs norskekysten. Vi har benyttet både kvantitative og kvalitative metoder for å få et bilde av det totale samfunnsbidraget fra Hurtigrutens vidtspennende aktivitet. Analysen har vært ledet av seniorøkonom Tori Løge og er kvalitetssikret av partner og styreleder Erik W. Jakobsen.

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks- økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk.

Menon Economics har analysert ringvirkningene fra Hurtigrutens virksomhet og slår fast at selskapet er en motor for å skape vekst, innovasjon og arbeidsplasser. 3000 personer sysselsettes som følge av Hurtigrutens drift. Selskapets samfunnsbidrag er på over 2,5 milliarder kroner årlig, konkluderer selskapet som i 2015 ble kåret til årets konsulentselskap.

Les online nå

For spørsmål om Hurtigrutens ringvirkninger, kontakt:

Svein H. Lian, kommunikasjonsrådgiver, 95 88 07 89
Rune Thomas Ege, kommunikasjonssjef, 98 82 88 68