En mann som rir på baksiden av en båt

Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten

Siden 1893 har Hurtigruten vært en livsnerven langs norskekysten. Hurtigruten skaper mer enn 3000 arbeidsplasser og verdier for flere milliarder kroner i Norge hvert år. Det er vi stolte av.

Med to daglige anløp i 34 havner, 365 dager i året, har de 11 rutegående skipene bundet lokalreisende, turister og gods sammen fra Bergen til Kirkenes i nesten 130 år. Hurtigruten er en bærebjelke i norsk infrastruktur, reiselivsindustri og næringsliv.

Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten

Hurtigruten skaper et unikt grunnlag for helårlige arbeidsplasser både til sjøs og på land. I anløpskommunene og hos de stadig flere lokale leverandørene av opplevelser og mat, skaper Hurtigruten store ringvirkninger i form av lokale arbeidsplasser, lokal vekst og lokal verdiskaping.

Hurtigruten skaper ringvirkninger langs hele norskekysten. I 2019 kjøpte Hurtigruten varer og tjenester for nesten 3,2 milliarder kroner hos norske leverandører. Salget av  lokale utflukter er mer enn tredoblet siden 2013, og nesten all mat som serveres om bord er laget av norske råvarer. I tillegg legger hurtigrutegjestene igjen store summer i anløpshavnene.  

I følge en rapport fra Menon Economics (2016/17) har steder med fast hurtigruteanløp i Nord-Norge hele 70 prosent høyere verdiskapning og 50 prosent høyere sysselsetting i reiselivet enn steder uten anløp. Flere aktører utvikler seg videre med tryggheten de forutsigbare inntektene fra helårsdriften til Hurtigruten gir.

Daniel Skjeldam

Vi har spilt på lag med kysten siden 1800-tallet, og det skal vi gjøre også i årene som kommer. Sammen med gode samarbeidspartnere skal vi binde sammen innovasjon og tradisjon, og sikre at transport og opplevelser på kjøl forblir viktige og bærekraftige næringsveier.

En viktig del av norskekysten

 • Menons rapport viser at mer enn 3000 mennesker langs hele kysten sysselsettes direkte og indirekte av Hurtigruten.

 • Hurtigruten står for 15 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge.

 • Hurtigruten omsatte for 4,4 milliarder kroner på norskekysten i 2019.

 • Kun tre av Hurtigrutens 34 anløpshavner har togforbindelse.

 • Hurtigruten er en kritisk del av norsk infrastruktur og svært viktig for næringslivet og befolkningen langs kysten.

 • Hurtigruten er Norges største maritime lærlingebedrift, med 125 lærlinger.

Hurtigruteanløp er lønnsomt

 • I 2019 formidlet Hurtigruten salg av utflukter for 460 millioner kroner. Dette er mer enn tre ganger så mye som i 2013.

 • Hurtigruten kjøpte i 2019 mat og drikke til restaurantdriften om bord for 236 millioner kroner. 80 prosent av dette er levert av norske leverandører.

 • Gjennom Norway´s Coastal Kitchen har Hurtigruten knyttet til seg 41 leverandører av lokalmat fra hele landet, med hovedvekt langs kysten.

Hurtigruten skaper norske arbeidsplasser

 • I følge Menon er det 70 prosent høyere verdiskapning og 50 prosent høyere sysselsetting i reiselivet i nordnorske kommuner med anløp fra Hurtigruten.

 • I 2019 brukte Hurtigruten 323,5 millioner kroner på markedsføring, der det meste gikk til norskekysten. Dette er nesten 100 millioner kroner mer enn hva Innovasjon Norge brukte i utlandet. Også mindre lokale aktører nyter godt av Hurtigrutens markedsføring av Norge, gjennom økt antall turister og besøkende.

 • Hurtigruten har både bygget om og bygd sine nye skip ved norske verft. I perioden 2015 til 2020 brukte Hurtigruten over 1,3 milliarder kroner kun på oppgradering av flåten. 300 norske underleverandører har vært involvert i oppgraderingene.

 • Verdens første hybriddrevne cruiseskip, MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen, ble bygget ved Kleven verft i Ulsteinvik. De revolusjonerende hybridskipene er spekket med norsk maritim teknologi, og har sikret norsk skipsbyggingskunst overskrifter verden over. De to skipene ble levert i 2019 og 2020.

I 2021 skal Hurtigruten Norge operere 7 av 11 skip i den tradisjonelle kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Men samfunnsoppdraget; frakt av gods og lokalpassasjerer langs norskekysten, vil være like viktig som tidligere. Selskapet vil være en av de største reiselivsbedriftene i Norge og skal fortsatt skape ringvirkninger i alle lokalsamfunnene.  

Hurtigruten Norge vil få en like stor omsetning som hele Hurtigruten-gruppen hadde i 2012, til tross for at omsetningen da inkluderte både rutetrafikk, ekspedisjonsskip og en omfattende bussdrift.

Ringvirkningsbrosjyre

Siden 1893 har Hurtigruten vært livsnerven langs norskekysten. I snart 125 år har selskapet fraktet lokalreisende, gods og turister fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten anløper 34 havner, to ganger om dagen, hver dag, hele året. Det skaper et unikt grunnlag for helårlige arbeidsplasser også i anløpskommunene.

Hurtigruten utgjør en viktig del av infrastrukturen i Norge, særlig langs deler av kysten som har få alternative kollektiv tilbud. I enkelte av havnene er Hurtigruten eneste daglige godsleverandør på kjøl. Når lokalsamfunn i Finnmark blir isolert på grunn av ras og stengte veier er det Hurtigruten som leverer varer til butikkene.

Les online

Ringvirkninger av Hurtigrutens virksomhet langs norskekysten

På oppdrag fra Hurtigruten har Menon Economics gjennomført en ringvirkningsanalyse av Hurtigrutens virksomhet langs norskekysten. Vi har benyttet både kvantitative og kvalitative metoder for å få et bilde av det totale samfunnsbidraget fra Hurtigrutens vidtspennende aktivitet. Analysen har vært ledet av seniorøkonom Tori Løge og er kvalitetssikret av partner og styreleder Erik W. Jakobsen.

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks- økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk.

Menon Economics har analysert ringvirkningene fra Hurtigrutens virksomhet og slår fast at selskapet er en motor for å skape vekst, innovasjon og arbeidsplasser. 3000 personer sysselsettes som følge av Hurtigrutens drift. Selskapets samfunnsbidrag er på over 2,5 milliarder kroner årlig, konkluderer selskapet som i 2015 ble kåret til årets konsulentselskap.

Les online

For spørsmål om Hurtigrutens ringvirkninger, kontakt:

 • Anne Marit Bjørnflaten, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt, 958 82 670
 • Tarjei Kramviken, kommunikasjonsrådgiver, 976 00 637