Tidenes beste kvartal for Hurtigruten

Hurtigruten leverer et sterkt tredje kvartal 2015, med 566 millioner kroner i normalisert EBITDA. Forbedringen på 154 millioner kroner mot fjoråret gjør kvartalet til tidenes beste for Hurtigruten.

Selskapet har gjennomført et omfattende effektiviseringsprogram der økt kommersielt fokus og mer effektiv drift har vært sentralt. Effektene fra programmet kommer nå for fullt. Tredje kvartal 2015 er det sterkeste kvartalsresultatet selskapet har avlagt. Fremgangen på 154 millioner kroner i normalisert EBITDA drives av økt volum og høyere priser for både norskekysten, Explorer og den landbaserte virksomheten på Svalbard.

– Etter å ha levert et meget sterkt andre kvartal følger vi opp med et historisk tredje kvartal. Makroøkonomiske forhold som svakere norsk krone og lavere oljepris er positivt for Hurtigruten, men det er en vesentlig forbedret underliggende drift som er drivende for den sterke resultatutviklingen. Dette gjør at vi er godt posisjonert for videre vekst, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Fulle skip

Andre og tredje kvartal er viktige kvartaler i Hurtigruten, og sommerens seilinger med aktive opplevelser langs norskekysten har solgt godt til gode priser. Kapasitetsutnyttelsen ligger i tredje kvartal på 91 prosent, opp fra 85 prosent i samme kvartal i fjor.

-          Å utnytte tilgjengelig kapasitet er essensielt, og dette viser hvilket inntektspotensial vi har. I andre kvartal, som også var resultatmessig meget godt, var utnyttelsen på 72 prosent, sier Skjeldam.

Framgangen skyldes en strategisk viktig posisjonering av selskapet og en omfattende produktutvikling. Hurtigruten har gjennom sin sterke posisjon i polare strøk skapt en økt etterspørsel etter aktive opplevelsesreiser. Selskapet lanserte nylig investeringer i nytt ekspedisjonsskip og totalfornyer store deler av flåten i 2016.

Salget av kortere turer med høyt aktivitetsnivå underveis øker – spesielt i det nordiske markedet. Aldri før har så mange valgt en hurtigrutetur langs norskekysten med rib-turer og havørnsafari, framfor en langhelg i en storby.

Ombordsalget øker

Ombordsalget langs norskekysten øker med 13,8 prosent i kvartalet. Dette er viktig ikke bare på grunn av inntektene, men også da det viser aktivitetsnivået om bord og underveis på reisen. Hurtigrutens satsning på Norway`s Coastal Kitchen, hvor lokalprodusert kvalitetsmat står i fokus, bidrar til ombordsalget og har vært en suksess.

Alle Hurtigrutens produktområder viser framgang i kvartalet. Ekspedisjonsskipet MS Fram øker kapasitetsutnyttelsen fra 81 til 86 prosent. Positivutvikling i både volum og pris drives fram av økt etterspørsel etter reiser til Grønland og Svalbard. Sterke prestasjoner fra MS Fram, operasjonelt og finansielt, gjør at Hurtigruten neste år har valgt å triple kapasiteten i Antarktis med MS Midnatsol.

-          Vi er allerede størst i Arktis, og blir med det den største operatøren i Antarktis. Det er et viktig grep for videre vekst og posisjoneringen av selskapet globalt, sier Daniel Skjeldam.

Hurtigruten har hatt konstant resultatforbedring siden tredje kvartal 2013, og har levert to påfølgende historisk sterke kvartaler i 2015. Sterk kostnadskontroll kombinert med flere gjester driver resultatet.

-          Vi har levert gode resultater så langt i år og forventer en solid forbedring i årsresultatet for 2015 sammenlignet med 2014. Utsiktene er også positive for 2016 med et forsalg som ligger foran det vi hadde for 2015 på samme tid i fjor, sier Skjeldam.