Bærekraft - Et fotavtrykk vi er stolte av

Hurtigruten Group er verdensledende på ekspedisjonsreiser og verdens største ekspedisjonscruiserederi. Det gir oss et stort ansvar.

Vi bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk og fokuserer på innovasjon, teknologi og konkrete tiltak for å sikre at vi hver dag fortsetter å forbedre alt vi gjør. Hurtigruten Group setter nye standarder for hele næringen.

  • Det er disse ambisjonene som gjør at vi bygger verdens første hybriddrevne ekspedisjonscruiseskip.
  • Det er derfor vi, som den første ledende reiselivsaktøren i verden, har fjernet all unødvendig engangsplast. 
  • Det er derfor vi inviterer gjestene våre til å utforske planeten med en tryggere, grønnere og mer avansert ekspedisjonsflåte.
  • Og det er derfor vi vi jobber med å dele kunnskap med gjestene våre og skape ambassadører for alle stedene vi besøker.

Hurtigruten som virksomhet og våre operasjoner berører enten direkte eller indirekte mange av FNs 17 bærekraftsmål. Vi har spesielt valgt å satse på mål 9, 11, 12, 13 og 14. Det er her vi mener vi kan gjøre aller mest for både samfunnet og virksomheten vår. 

I tillegg har vi valg fire mål som representerer kjerneverdiene våre og hvordan vi driver Hurtigruten. Dette er mål 4, 5, 8 og 16. 

Hurtigruten har utforsket flere av verdens mest utfordrende farvann siden 1893. Vi kan spore røttene våre tilbake til de norske polarheltene. Vi møter nå flere av de største og vanskeligste utfordringene vi har opplevd i vår 125 år lange historie. Klimaendringer, plastsøppel og ikke-bærekraftig masseturisme endrer sårbare økosystemer og truer dyreliv.

Hurtigruten, mannskapene og alle våre ansatte er fast bestemt på å gjøre en forskjell. Vi skal etterlate et fotavtrykk vi kan være stolte av, bidra til bærekraftig utvikling og skape positiv endring gjennom den daglige driften vår.

Hurtigrutens substainability video 2020

Bærekraftig virksomhet, dyreliv og destinasjoner

Hurtigruten bidrar til å utvikle lokalsamfunn gjennom handel og samarbeid. Gjestene våre er utforskere og beviser at ønsket om kvalitetsopplevelser, læring og forståelse er sterkt nok til å være en farbar vei til helårsaktivitet og bærekraftig vekst. Vi vet at det å beskytte og legge til rette for langsiktig verdiskaping i områdene vi seiler i, og destinasjonene vi besøker, ikke bare er riktig – det er nødvendig.

Hurtigruten fokuserer på å handle mat, tjenester og opplevelser lokalt og fra lokale leverandører. Det er viktig for oss å bidra til livsgrunnlaget og velferden i små kystsamfunn. Hurtigruten respekterer og støtter urfolksamfunn, verdsetter kultur og tradisjoner og har et tett samarbeid med alle samfunnene som gjør en stor innsats for å ta imot gjestene våre på en god måte.

Å utforske noen av de mest spektakulære områdene på planeten vår - og å observere dyrelivet i dem – er en viktig del av hver reise med Hurtigruten. Ansvaret for å utforske med respekt og varsomhet blir tatt på største alvor. Enhver påvirkning skal være liten og midlertidig. Hurtigruten etterlater ingen synlige eller varige tegn etter et besøk. Observasjoner av ville dyr gjøres på avstand, slik at ikke naturlig oppførsel påvirkes.

Hurtigruten kjemper mot masseturisme, og utnyttelsen og nedbrytingen av steder, natur og lokalsamfunn som masseturismen forårsaker. Vi jobber for strengere lover, regler og krav for næringen vår – og vi har innført dem hos oss selv for å vise at det er mulig.

Vitenskap, innovasjon og teknologi

Hurtigruten setter en ny standard for cruisenæringen med byggingen av verdens første hybriddrevne ekspedisjonscruiseskip. Disse revolusjonerende skipene er fylt med grønn teknologi og vil være ryggraden i vår grønne og avansert flåte. For over ti år siden innførte Hurtigruten et forbud mot all bruk av giftig, forurensende tungolje på alle våre skip. Vi jobber for et forbud – og at resten av verden omsider skal følge etter.

 

Hurtigruten Foundation

Hurtigruten har grunnlagt Hurtigruten Foundation for å sikre at morgendagens gjester vil få de samme meningsfylte reiseopplevelsene som gjestene i dag. Hurtigruten Foundation blir finansiert gjennom aktiviteter ombord og donasjoner. Arbeidet er fokusert på tre områder: Å ta vare på verdens isbjørnbestand, kjempe mot marin forsøpling og plastforurensing, samt å gjennomføre lokale og globale prosjekter i områdene Hurtigruten utforsker.

 

Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten

Hurtigruten skaper mer enn 3000 arbeidsplasser og verdier for flere milliarder kroner hvert år. Det er vi stolte av.

Hurtigruten Sustainability Report 2018

A footprint we are proud of.