Plast, forurensing og renere hav

Plastforurensing er den største trusselen mot havene våre. Innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet. Hurtigruten er fast bestemt på at denne utviklingen må stanses. Vi var derfor det første internasjonale reiselivsselskapet som forbød all engangsplast.

Hvert minutt ender 15 tonn plast opp i havet. Hurtigruten har operert i noen av verdens vakreste områder i 125 år. Vi har sett denne ødeleggende utviklingen på nært hold – hver eneste dag. Vi opplevde klimaendringene før de ble internasjonale nyheter. Vi har sett hvordan forurensing, utslipp og søppel påvirker natur, dyreliv og lokalsamfunn.

Vi er den største aktøren både i Arktis og Antarktis. Vi tar ansvar for å gå foran og vise hvordan næringen kan bli en del av løsningen. Det er derfor vi jobber for strengere lover og regler – og ikke minst nye løsninger.

Vi endrer reiselivsbransjen

Hurtigruten forbedrer og utvikler kontinuerlig hvordan vi kutter, resirkulerer og håndterer avfallet vårt – og deler all læringen vi får underveis. Gjestene og mannskapet vårt rydder flere tonn søppel fra strender hvert år og får opplæring og trening i miljø og bærekraft. Hurtigruten sprer kunnskap og bevissthet om miljø- og klimautfordringer på alle måter vi kan, blant annet gjennom samarbeidspartnere, organisasjoner, forskning og kontinuerlig miljøovervåkning av havet.

Hurtigruten investerer i banebrytende teknologi og fremmer innovasjon i alle ledd av organisasjonen. Vi bygger verdens grønneste og mest avanserte flåte og endrer hele opplevelsesnæringen. Vi jobber med hver eneste detalj, hver eneste dag. For å gjøre oss selv litt bedre, hver eneste dag.

Kutt av engangsplast

Kampen mot plastforurensing har vært sentral for Hurtigruten i flere år. 15 tonn plast ender opp i havene hvert minutt. Hvis utviklingen fortsetter, vil det tallet være 30 tonn i minuttet om ti år. Innen 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet.

Hurtigruten vil bli verdens første plastfrie cruiserederi. Hurtigruten var det første store reiselivsselskapet som fjernet engangsplast fra alle skip, restauranter og hoteller. Gjenstander som plastsugerør er byttet ut med bærekraftige løsninger, mens vi helt har fjernet rørepinner, plastkopper i plastemballasje, plastbestikk, plastlokk, plasttannpirkere, plastforklær, engangspakker med smør og alle andre engangsplast-gjenstander våre 500.000 gjester og 2500 ansatte før har hatt rundt seg hver dag.

Engangsplast-kuttet er også innført på alle hotellene, restaurantene og de andre landbaserte operasjonene vi driver. Plastemballasje har enten blitt fjernet eller byttet ut med miljøvennlige alternativer i papir, metall eller andre nedbrytbare og bærekraftige materialer. Dette har ført til store plastkutt, men det har også kraftig redusert antall engangsartikler vi bruker.

Ingen kan vinne kampen mot plast alene. Hurtigruten jobber derfor aktivt med å spre lærdommen og erfaringene fra dette arbeidet med gjester, samarbeidspartnere, konkurrenter, lokalsamfunn, myndigheter og alle som er villige til å bidra i kampen videre.

Vi har også stilt strenge krav til bærekraft hos leverandørene våre. Vårt krav til dem er klart: Også de må redusere eller helt kutte engangsplast.  

Grønnere hav

Skipene våre produserer eget ferskvann gjennom desinfiserings- og rensingsteknologi om bord. Vi gjenbruker varmen fra motorer og eksosanlegg for å varme opp varmtvannstankene om bord. Slik sparer vi strøm tilsvarende forbruket til 6700 norske husholdninger per år. Som en del av våre tiltak på bærekraft- og avfallshåndtering, har vi også implementert ny teknologi som reduserer matsvinn.

Skipene våre har avanserte renseanlegg. Vi har vært pådrivere for å utvikle nullutslippssoner og strengere retningslinjer for utslipp i havet, for eksempel langs norskekysten. I stedet for å vente på reguleringer, har Hurtigruten innført egne, strenge regler - for eksempel er et forbud mot utslipp av matavfall, gråvann, lensevann og svartvann i Hjørundfjorden, Geirangerfjorden/Storfjorden og Lyngenfjorden.

Løpende miljøovervåkning

Problemet med forsøpling og forurensing av havene er mye større og bredere enn bare plast. Kunnskap og forskning spiller en viktig rolle i kampen for renere hav, og flåten vår er utstyrt for å ta målinger i og av havet, og dele resultatene med forskere og miljøinteresserte over hele verden. Vi overvåker alt fra vannsammensetting til temperatur og har spesielle sensorer som kan oppdage selv den minste oljeforurensning, både når vi seiler og når vi ligger i havn.

Strandrydding

Den viktigste jobben for gjestene og mannskapet vårt er å stanse avfall før det havner i havet. Samtidig trenger både hav og strender førstehjelp. Hurtigrutens Ekspedisjonsteam tar hver dag med gjester til virkelige spektakulære steder. Hver gang vi går i land oppfordres alle til å bidra til søppelrydding på utvalgte steder. Dette bidrar hvert år til fjerning av flere tonn avfall.

Kunnskap, bevissthet og ambassadører

Det er viktig for Hurtigruten å skape en dypere kunnskap om stedene vi utforsker og mulighetene og utfordringene de står overfor. Målet vårt er å skape ambassadører for hver destinasjon vi besøker på hver eneste reise. I sentrum for opplevelsene står Hurtigrutens dyktige Ekspedisjonsteam, med ekspertise som strekker seg fra biologi og overlevelse til nordlys, foto og bærekraft. Vi har samtaler, dialog, kurs og diskusjoner om lokal kultur, dyreliv, natur og forurensing – som plast, mikroplast og hvordan det påvirker havene. Målet er å øke gjestenes kunnskap om disse komplekse temaene. I «Young Explorer»-programmet blir unge gjester introdusert for og involvert i opprydning, tilpassede foredrag og andre bærekraftsaktiviteter.

Hurtigruten er stolte over å bidra i, støtte og samarbeide med organisasjoner og initiativer som Clean Artic Alliance, Bellona, Europen Climate Foundation, Polarinstituttet - som er den viktigste organisasjonen for forskning på isbjørner på Svalbard, Clean Up Svalbard programmet og flere andre aktører. Vi har grunnlagt Hurtigruten Foundation for å øke bevisstheten og belønne lokale og globale tiltak som har positiv innvirkning på sårbare områder.

Avfallshåndtering og fjerning av utslipp

Alt avfall på skipene og hotellene våre blir selvsagt resirkulert. Vi jobber med samarbeidspartnerne våre for å få gjøre sorteringsanleggene ombord stadig bedre, samtidig som det sikres at anlegg og infrastruktur på land er riktig dimensjonert og tilpasset for å motta avfallet. Hurtigruten oppfordrer havner og myndigheter til å tilby bedre avfallshåndtering.

Vi har svært strenge regler for utslipp i havet, som et forbud mot utslipp av matavfall, gråvann, lensevann og svartvann i sårbare områder. Vi følger selvsagt Ballastvannkonvensjonen.

Reduksjon av matsvinn

Overvåkning av matproduksjon

Vi serverer 4 millioner måltider hvert år. Da kan selv den minste reduksjon i matsvinn gjøre en enorm forskjell. For Hurtigruten er ikke en liten forskjell nok. Derfor har vi forpliktet oss til å redusere matsvinn med 30 prosent innen 2021. Vi har innført digital registrering og sanntidsmålinger av alle steg i matproduksjonen vår, for å øke kunnskapen og forståelsen vår om hvor og hvordan det oppstår svinn.

Bærekraftige initiativer innen matvarehåndtering

Hurtigruten har inngått en treårig avtale med EAT-stiftelsen, som har som mål å katalysere en endring innen matvarehåndtering gjennom vitenskap og partnerskap. Samarbeidet med EAT vil utvide vårt utvalg av mat ombord for våre gjester. Et annet formål med samarbeidet er å utforske andre tiltak for å forbedre bærekraftig innsats innen matvarehåndtering.

Sporbarhet av mat

Vi er opptatte av hva som havner i vannet, men det vi tar ut av vannet er like viktig. Vi må vite hvor maten vår kommer fra. Når vi serverer en lokal ost fra Lofoten, kan vi ta med gjestene for å møte geitene den kom fra. Hurtigruten har selvsagt forbydd all rødlistet sjømat og vi krever tredjeparts sertifisering av all fisk vi kjøper (MSC, ASC eller tilsvarende).

Hurtigrutens store mål er å drive skipene våre helt uten utslipp. Vi har tatt et stort steg i riktig retning ved å bygge verdens første hybriddrevne cruiseskip.

Samtidig som vi flytter grensene og tar de store stegene, må vi sikre at skipene våre bruker så lite drivstoff som overhodet mulig. Enda viktigere er det at drivstoffet er så miljøvennlig som mulig. I motsetning til de aller fleste rederier, bruker ingen av Hurtigrutens skip billig og forurensende tungolje (HFO).

Tungolje er ett av verdens aller mest skitne drivstoff. Ikke bare er det svært vanskelig å fjerne ved utslipp, men det slipper ut mer svevestøv og farlige partikler enn annet marint diesel. Når sjøisen smelter, blir stadig større områder tilgjengelige for skip som går på dette giftige drivstoffet. På grunn av de store miljøfarene med tungolje, har det internasjonale miljøet innført forbud mot bruk i Antarktis. Vi mener det er på høy tid å gi Arktis, og de unike økosystemene og lokalmiljøene der, samme beskyttelse.

Hurtigruten er en spydspiss i arbeidet med å forby tungolje, i tett samarbeid med ledende organisasjoner som Clean Artic Alliance og European Climate Foundation har vi etablert en kampanje for å forby tungolje i hele Arktis. Vi har seilt i disse farvannene i 125 år og ser ingen annen utvei enn et forbud.

Hvis du er en av konkurrentene våre, inviterer vi deg herved <<til å trykke her>> og signere Arctic Commitment. Da blir du med oss i kampen for å forby tungolje i Arktis.