Kaptein på MS Roald Amundsen
Bilde: Agurtxane Concellon Bilde

Trygge sammen

Vi i Hurtigruten har alltid hatt og kommer alltid til å ha sikkerhet som vår første prioritet. Det er viktig for oss at du som gjest forstår hvordan vi jobber for å hindre smitte om bord. For å sikre at alle reiser med oss er trygge for gjester og mannskap har vi også innført en rekke nye rutiner beskrevet her.

Sist oppdatert: 06.08.2020 13:08

Hva gjør vi?

 • Høy smittevernkunnskap

  Mannskapet gjennomgår helsesjekk før de går på jobb. Alle har gjennomført WHOs offisielle covid-19-kurs for hygienerutiner og smittehåndtering.

 • Rengjøring

  Vi har gjennom 127 års erfaring etablert strenge prosedyrer for vask og desinfisering. Det legges spesielt vekt på alle berøringsflater.

 • Tilpasset matservering

  Vi vil legge opp til flere bordsetninger, og dermed servere mat til færre av gangen. På kjøkkenet har vi som vanlig høye krav til hygiene og kvalitet.

Hva gjør du?

 • Kom frisk

  Før ombordstigning må alle gjester levere et egenerklæringsskjema som blant annet bekrefter at du ikke har vært i kontakt med noen som har påvist covid-19.

 • Hold avstand

  Folkehelseinstituttet krever trygg avstand. Som gjest vil du bli instruert til å generelt holde avstand til andre.

 • Vask hendene

  Sørg for god håndhygiene ved å vaske hendene regelmessig med såpe og vann eller alkoholbasert håndsprit.

Din opplevelse om bord

Du kan være trygg på at vi følger nasjonale reglement og føringer. 

Her er ekstratiltakene vi setter inn for å sikre godt smittevern om bord:

 • Fra og med sommeren 2020 vil vi ikke seile med mer enn 50% kapasitet slik at det vil være enda bedre plass på de allerede romslige skipene våre. Vi har skip av ulike størrelser, så nøyaktig antall vil variere fra skip til skip.

 • Vi ber våre gjester følge nasjonale bestemmelser fra Folkehelseinstituttet til enhver tid. Det betyr blant annet at om bord hos oss er det frivillig om man ønsker å benytte maske. 

 • Alle må respektere kapasitetsbegrensninger i de ulike områdene om bord som basseng, sauna, gym og andre fellesarealer.

 • Du vil bli minnet om å holde minst en meter avstand og respektere markeringene som er satt opp for å hjelpe med dette.

 • Du vil ofte bli anmodet om å vaske eller desinfisere hender; blant annet ved av og påstigning og utenfor alle restauranter og fellesområder.

 • Du vil bli bedt om å åpne en cruisekonto hvor alle kjøp registreres på et cruisekort. Dette gjør vi for å begrense bruk av kontanter og hyppig berøring med betalingsterminaler.

Matservering

I restaurantene tilrettelegger vi for flere bordsetninger, og serverer dermed mat til færre av gangen, samtidig som vi sikrer nødvendig avstand mellom gjestene.

 • Vi vil be alle våre gjester komme til sine måltider til avtalt tid for å unngå kødannelser.

 • Alle må vaske eller desinfisere hendene sine ved rengjøringsstasjonen utenfor restaurantene våre før man ønskes velkommen inn.

 • Vi vil benytte en god del flere engangsartikler i restaurantene våre, og sikrer at du er i kontakt med desinfiseres mellom bordsetningene.

 • For å unngå at alle forsyner seg fra samme fat vil våre kokker legge opp maten på din tallerken.

 • Gjester som ikke har lugar, kan dessverre ikke forhåndsbestille mat. Frokost- og lunsjtilbud kan bestilles ved ombordstigning.

Rengjøring

Vi har allerede strenge prosedyrer for rengjøring om bord:

 • Vi benytter UV-lys på overflater for å sjekke om det er gjenværende organiske materialer usynlig for det blotte øyet, som dermed kan bli forbigått av personalet vårt.

 • I tillegg til grundig daglig renhold vil alle lugarer bli fullstendig desinfisert ved gjestebytte.

 • Det utføres regelmessige hygieneprøver om bord. Oppdages det smitte om bord vil det iverksettes en full smittevernvask på hele skipet. 

Disse undersøkelsene gir oss kontinuerlig tilbakemelding på at renholdsrutinene er effektive, og vi kan jobbe målrettet med hygiene og renhold. I tillegg,

 • Benytter vi eksterne partnere til å gjennomføre både planlagte og uanmeldte hygieneinspeksjoner på alle skip.

 • Går vi jevnlig gjennom HVAC (Heating, Ventilation and Air Condition) ventilatorfilter og drikkevannets kvalitet.

 • Har vi dedikerte team som sørger for døgnkontinuerlig vask og desinfisering av fellesområder. Vi benytter elektrostatisk rengjøring med tunge desinfiseringsmidler i alle fellesområder, på lagerrom og i byssa.

Utflukter på land

Som gjest om bord har du muligheten til å gå i land flere steder. Vi regulerer antall personer som går av og på skipet samtidig, og sørger for at det ikke blir trengsel ved av- og påstigning.

Vi jobber kontinuerlig i tett dialog med våre utfluktsleverandører langs norskekysten for å møte gjeldende nasjonale retningslinjer:

 • Vi har implementert ytterligere rengjørings- og hygieneprosedyrer

 • Kapasiteten på utflukten er redusert slik at man til enhver tid kan opprettholde riktig avstand mellom gjestene. Det kan være at noen av utfluktene ikke vil være tilgjengelige, eller at innholdet i utflukten endres slik at risikoen for smitte minimeres.

 • Alt utstyr desinfiseres før det benyttes av en ny gjest, og vi ber alle gjester om å desinfisere hendene sine, både når de går av, og tilbake om bord på skipet.

 • Alle busser som benyttes gjennomgår en desinfisering av overflater og en grundig vask mellom hver tur.

Våre ansatte

Alle ansatte følger nasjonale bestemmelser fra Folkehelseinstituttet til enhver tid. 

 • Mannskapet følger norske karanteneregler for å kunne gå om bord og blir fulgt opp med daglige febermålinger.  

 • Alle har gjennomført offisielle covid-19-kurs for hygienerutiner og smittehåndtering, samt et omfattende internt opplæringsprogram før de går ombord.

 • Vi har også mannskap med grundig opplæring i førstehjelp og tilgang på helsepersonell dersom det skulle oppstå medisinske spørsmål.

 • En dedikert Health & Safety Officer har som oppgave å koordinere og kvalitetssikre smittevernet om bord.

Langs norskekysten er vi aldri langt unna helsevesenet på land, og om bord våre ekspedisjonsskip har vi alltid en lege og minst en assisterende sykepleier som del av mannskapet.

Dette forventer vi av deg

Det er viktig å understreke at for at alle tiltakene og prosedyrene våre skal ha en virkning, er vi avhengig av at du som gjest bidrar med det du kan.

Egenerklæringsskjema

Før ombordstigning må alle gjester levere et egenerklæringsskjema. I dette skjemaet bekrefter du at du:

 • Ikke viser tegn til symptomer på Covid - 19 ved ombordstigning.

 • Ikke har vært i kontakt med noen som har påvist Covid-19 de siste 14 dagene.

 • Har overholdt de til enhver tid gjeldende reiserestriksjoner pålagt av norske myndigheter (for reiser som starter og slutter i Norge). 

Bekreftelsen er påkrevd for å få reise med Hurtigruten, og vi forbeholder oss retten til å ikke tillate gjester ombordstigning ved manglende eller ufullstendig informasjon. Det kreves ikke helseattest fra lege.

Det digitale skjemaet sendes til deg på mail 24 timer før avgang. Har du ikke mulighet til å fylle det ut digitalt vil du få utlevert egenerklæringsskjemaet når du sjekker inn.

Om bord

 • Det foretas en kontaktløs feber-skanning før ombordstigning, og denne målingen kan bli gjentatt gjennom hele reisen.

 • Dersom du merker at du har symptomer må du umiddelbart gi beskjed til vårt mannskap som raskt vil kunne tilby isolasjon på egne lugarer.

 • Norske myndigheter er ansvarlig for videre behandling av syke gjester og smittesporing.