Egenerklæringsskjema for ombordstigende gjester og besetning

Vi jobber med å forhindre og begrense smitte av covid-19. For å hjelpe oss med å beskytte helsen og sikkerheten til passasjerer og besetning på denne seilingen, må alle gjester og besetning svare på spørsmålene nedenfor.

Formålet med dette skjemaet er å sikre at ombordstigende besetning og passasjerer innfrir kravene til å reise med Hurtigruten.