Egenerklæringsskjema for ombordstigende gjester og besetning

Dette skjemaet er ikke lenger nødvendig.

På grunn av at den norske regjeringen fjerner mange COVID-restriksjoner, er denne erklæringen for ikke lenger nødvendig for avganger etter 15. februar 2022.