Informasjon om koronavirus

Oppdatering av prosedyrer for ombordstigning fra 10. februar 2020:

I lys av det pågående utbruddet av koronaviruset (2019-nCoV-utbruddet), har Hurtigruten valgt å følge retningslinjene og anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (World Health Organization, WHO), IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators) og CLIA (Cruise Lines International Association).

De følgende prosedyrene er inntil videre blitt iverksatt på alle Hurtigrutens ekspedisjonsskip:

Gjester eller besetning som har besøkt eller mellomlandet i Kina inklusive Hongkong og Macao innen 14 dager før ombordstigning, vil uavhengig av nasjonalitet ikke bli sluppet om bord på MS FRAM, MS Midnatsol, MS Roald Amundsen eller MS Fridtjof Nansen.

Gjester eller besetning som innen 14 dager før ombordstigning har hatt nærkontakt med eller hjulpet til med å ta vare på noen personer mistenkt eller diagnostisert til å ha koronaviruset, eller som er underlagt helseovervåkning for mulig eksponering for koronavirus, vil uavhengig av sin nasjonalitet ikke bli sluppet om bord på MS FRAM, MS Midnatsol, MS Roald Amundsen eller MS Fridtjof Nansen.

Å fylle ut et standard spørreskjema om helse er obligatorisk for alle ombordstigende gjester og besetning, og vil bli sett som en forutsetning for ombordstigning. Informasjonen blir samlet og evaluert av ansvarlig medisinsk personell om bord.

Enhver gjest og ethvert besetningsmedlem som har symptomer på en smittsom sykdom vil være gjenstand for medisinske vurderinger, inklusive men ikke begrenset til temperaturmålinger, dersom dette blir vurdert som nødvendig.

Enhver gjest og ethvert besetningsmedlem som viser symptomer på en luftveissykdom mens de er om bord, vil bli undersøkt for koronaviruset, og kan bli underlagt en mulig karantene og ilandstigning.

Alle Hurtigrutens skip opererer med omfattende rensings- og desinfiseringsprotokoller for å hindre sykdomsutbrudd om bord.

For Hurtigruten er sikkerhet førsteprioriteten. Derfor overvåker vi situasjonen, og vil raskt utføre direktiver gitt oss av myndighetene dersom dette skulle bli nødvendig.