MSPolarlys.jpg

Personvernerklæring

Generelt

Å samle inn personopplysninger i Norge er i hovedsak regulert av personopplysningsloven. Også andre rettskilder, som regnskapsloven, gir retningslinjer for hvordan slike opplysninger skal behandles.

Hurtigruten AS er opptatt av å beskytte alle personopplysninger gitt av kundene våre. Vi har derfor utformet følgende retningslinjer av respekt for kundens ønske om privatliv, og for å sikre at vi overholder personopplysningsloven og andre relevante lover og regler.

1. Databehandler– Hurtigruten AS

Hurtigruten AS er ansvarlig for all innsamling og behandling av kundenes personopplysninger. Administrerende direktør har ansvar for å påse at dette håndtereres korrekt.

2. Formål

Personopplysninger brukes for kundeadministrasjon, fakturering og markedsføring, og for at Hurtigruten skal kunne levere de produktene og tjenesten kundene har bestilt.

I tillegg bruker vi informasjon om hvordan besøkende navigerer på nettsidene våre for å måle interessen for de ulike områdene, og generelt forbedre nettsidene.

3. Lovgrunnlag

Hurtigruten AS behandler personopplysninger for å utføre våre forpliktelser og ivareta sikkerheten til kundene våre i tråd med personopplysningsloven.

4. Type personopplysninger

Hurtigruten AS samler følgende personopplysninger om kundene våre: Personalia (navn, tittel, fødselsdato, nasjonalitet, språk og kjønn), kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer og epostadresse), booking- og reiseinformasjon, handicap og allergier, passinformasjon (gjelder Explorer-reiser), pårørendeinformasjon, informasjon om kjøp foretatt om bord og kommunikasjon med kunden.

5. Hvor Hurtigruten samler data fra

Hurtigruten AS samler informasjon om våre brukere gjennom tilsagn fra bruker, IP-adresser og cookies.

Kundeprofiler
Kundeprofiler består av informasjon Hurtigruten har samlet fra kunden, som navn, kontaktinformasjon, hvilke tjenester som er benyttet og tidligere kjøp. Kundeprofilene brukes for å ivareta kundeforholdet, forenkle bookingen for kunder som kommer igjen og som grunnlag for produktutvikling.

 Hurtigruten sletter kundeprofiler når disse ikke har vært aktive på 10 år. Kunden regnes som inaktiv når vedkommende ikke har gjort noen bestillinger eller kjøp på 10 år, eller har takket nei til å motta markedsinformasjon. Kunder som ønsker sine profiler slettet på et tidligere tidspunkt, er velkomne til å kontakte Hurtigrutens kundeservice.

Scanning av boardingkort/Criusekort om bord

 Kunder som handler om bord, blir bedt om å scanne boardingkortet/Cruisekortet sitt. Hensikten er å samle informasjon for å kunne gjøre demografiske analyser og forbedre våre tilbud om bord. Denne informasjonen knyttes ikke til enkeltpersoner, og scanningen er frivillig så lenge kunden ikke bruker Cruisekortet som betalingskort. 

 Dersom Cruisekortet brukes som betalingskort, vil kjøpsinformasjon knyttes til kunden. Disse opplysningene brukes utelukkende for fakturainformasjon.

 Telefonopptak og videoovervåking

Hurtigruten tar opp alle samtaler når kunder ringer for å bestille. Disse opptakene brukes som dokumentasjon på de avtaler som blir inngått, samt opplæring internt. Opptakene lagres i fem år.

Hurtigruten bruker videoovervåking for å ivareta sikkerheten til alle om bord. Overvåkningsvideoer slettes etter sju dager, med mindre det har oppstått episoder som ulykker eller kriminelle handlinger.

Spørreundersøkelse etter reisen

I etterkant av reisen får alle kunder tilsendt et evalueringsskjema som kan gi oss muligheten til å forbedre kundeopplevelsen. Det er frivillig å fylle ut skjemaet, og alle svar blir registrert anonymt. Undersøkelsen administreres av en tredjepart som ikke kan bruke kunders kontaktinformasjon til annet enn det spesifikke oppdraget.

6. Bruk av Internett

 Bruk av Internett og IP-adresser

Internettbrukere etterlater seg elektroniske spor som viser hvilke sider de har besøkt. På Hurtigrutens nettsider logger serveren automatisk besøkendes IP-adresser. En IP-adresse er et unikt nummer som automatisk tildeles datamaskinen når man bruker Internett. Hurtigruten bruker ikke disse opplysningene for å identifisere enkeltpersoner, men for å registrere hvor mye tid som er brukt inne på nettsidene våre.

 Cookies

En cookie er en beskjed som sendes fra en webserver til datamaskinen der den lagres på harddisken. De aller fleste nettsider bruker slike cookies. Hurtigruten bruker cookies for å spore og lagre hva de besøkende på våre sider er interesserte i, for igjen å kunne tilby dem mer skreddersydde opplevelser når de kommer tilbake. 

Cookies kan forbedre og forenkle brukeropplevelsen gjennom lagring av preferanser og passord, hjelper med å estimere antall besøkende på nettsidene og finne ut hvilke områder som er mest populære og får mest trafikk. 

Nettbrukere kan stille inn sine nettleserpreferanser til å avvise alle cookies, men dette kan forsinke eller stoppe tilgang til deler av nettsidene. Hurtigruten bruker cookies som ikke inneholder personlig informasjon som kan identifisere enkeltpersoner.

Sikker dataoverføring

Fakturainformasjon kunden registrerer på Hurtigruten.no overføres kryptert gjennom SSL (Secure Socket Layer). SSL er et etablert kodesystem som lar kundens nettleser automatisk kryptere data før det sendes Hurtigruten – som igjen sikrer at all personlig informasjon forblir så trygg som mulig.

7. Utveksling av informasjon med tredjeparter

Hurtigruten deler informasjon som gjelder kundens reiseplaner, med tredjeparter som flyselskap, skip, hotell og transportselskap. Opplysninger kan også bli gitt til tredjeparter for kredittsjekk, til myndigheter eller som pålagt av loven. Kundeinformasjon vil aldri bli gitt videre til enkeltpersoner eller selskaper som ikke er direkte ansvarlig for deler av kundens reise. 

8. Beskyttelse av data

Hurtigruten tar en rekke forholdsregler for å sikre innhentede personopplysninger. Hurtigruten har adekvate fysiske, elektroniske og driftsprosedyrer som skal forhindre uautorisert adgang, holde opplysningene korrekte og sikre at de brukes slik de skal.

9. Kundens rettigheter

Hurtigrutens registrerte kunder har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret på dem. Ved å kontakte vår kundeservice vil vi gi ut denne informasjonen så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Registrerte kunder kan også endre eller oppdatere ulike personopplysninger gjennom Min Side på Hurtigruten.no. De kan også kontakte kundeservice med spørsmål om å korrigere, supplere eller slette opplysninger som ikke er korrekte.

 Hurtigruten kan bruke epostadresser gitt ved registrering eller annet for periodevis utsendelse av nyhetsbrev om nye seilinger, spesialtilbud, tjenester eller andre nyheter. På forespørsel vil vi fjerne brukere fra databasen, eller la de reservere seg fra å stå på fremtidige epostlister for nyhetsbrev. Kunder som mottar slike eposthenvendelser de ikke ønsker å motta igjen, kan kontakte [email protected]

10. Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Fredrik Langes gate 14, Postboks 6144, 9291 Tromsø

Telefonnummer: +47 970 57 030

Epost: [email protected] 

Sidehandlinger