En liten båt i en kropp av vann med et fjell i bakgrunnen

Lokaltransport og frakt

Reis og opplev din favorittstrekning langs norskekysten. Vi har daglige seilinger til 34 havner mellom Bergen og Kirkenes hele året.

Hurtigruten har vært en livsnerve langs norskekysten siden 1893, og har i snart 130 år bragt gods og passasjerer til våre 34 anløpssteder. Vår lange erfaring og tilstedeværelse, kombinert med oppgraderte spesialbygde skip, gjør oss i stand til å gi våre gjester de beste opplevelsene på "Verdens vakreste sjøreise".

Bil om bord

Du kan ta med bil på alle våre skip. Vi anbefaler at dette forhåndsbestilles, da vi har begrenset kapasitet og ulike spesifikasjoner per skip. Campingvogner og bobiler kan ikke medbringes. Her kan du se størrelsesspesifikasjoner for biler per skip.

Bilfrakt og gods

Ønsker du å sende bil eller annet gods med Hurtigruten, uten selv å reise med, kan du ta kontakt med Nor Lines på epost [email protected] eller ekspeditørene i respektive havner.

 

Nor Lines AS
Nedre Holmegate 30
Postboks 655
4003 Stavanger

BERGEN, 5010
Nor Lines AS avd. Bergen
Nøstegate 30,
Hurtigruteterm.
Telefon 55 55 09 60
Telefax 55 55 09 61

BERLEVÅG, 9980
Nor Lines Reisebyrået
Edv. Fjærtoft AS
Storgaten 39, Pb 83
Telefon 48 05 30 45
Telefax 78 98 12 76
Vakt tlf. 480 53 045

 

BODØ, 8001
Nor Lines AS avd Bodø
Terminalveien, Pb 1254
Telefon 75 50 71 40
Telefax 75 51 43 75

 

BRØNNØYSUND, 8901
Nor-Cargo Brønnøysund
Brækkans Ekspedisjon AS
Havnegt. 42, Pb 185
Telefon75 01 11 60
Telefax 75 01 11 61

 

BÅTSFJORD, 9991
FFR Godsavd. Båtsfjord
Pb 333 Holmen
Telefon 41 79 97 75
Telefax 78 98 44 56

 

FINNSNES, 9305
Bernh. Lund AS
Bernh. Lundsvei 11
Telefon 90 15 09 00
Telefax 77 85 19 01

 

FLORØ, 6901
K. Jansen AS
Pb 15
Telefon 57 75 86 00
Telefax 57 75 86 01

 

HAMMERFEST, 9615
Vestfinnmark Gods AS
Hamnegt. 3, Pb 250
Telefon 78 41 27 80
Telefax 78 40 70 50

 

HARSTAD, 9487
Nor Lines Harstad,
Berg Spedisjon AS,
Torvet 7B, Pb 774
Telefon 77 00 22 20
Telefax 77 00 22 21

 

HAVØYSUND, 9691
Nor Lines Havøysund
Strandgt. 85 A
Telefon 78 42 30 00
Telefax 78 42 35 85

 

HONNINGSVÅG, 9751
Nordkapp Godsterminal AS
Holmen 2A
Telefon 78 47 21 62
Telefax 78 47 34 02

 

KIRKENES, 9900
Nor Lines Kirkenes AS
Kaiv.4
Telefon 78 97 36 70
Telefax 78 97 36 71

 


KJØLLEFJORD, 9790
Kjøllefjord
Skipsekspedisjon AS
Pb 182
Telefon 78 49 81 01
Telefax 78 49 85 79

 

KRISTIANSUND, 6518
Nor Lines Kristiansund
Naustveien 15D
Telefon: 48 99 53 00
Vakttelefon: 48 99 46 48
E-post: [email protected] 

 

MEHAMN, 9770
Nor Lines Mehamn,
Nordkynterminalen AS
Pb 343
Telefon 78 47 78 00
Telefax 78 47 78 01

 

MOLDE, 6415
Moldegaard Maritime
Logistics AS
Birger Hatlebakks veg 14
Telefon 71 25 06 30
Telefax 71 25 06 22

 

MÅLØY, 6701
BRING LOGISTICS AS
Avd. Måløy
InterComTerminalen
N – 6700 Måløy
Telefon 57 85 42 00
Telefax 57 85 42 01

 

NESNA, 8700
NesnaTerminalen AS
Kaia, Moveien
Telefon 75 05 69 30
Telefax 75 05 69 35

RISØYHAMN, 8484
Th. Benjaminsen AS
Pb 33
Telefon 76 11 53 90
Telefax 76 11 53 91

RØRVIK, 7900
Namdalske AS
D/S Kaien
Telefon 74 36 16 05
Telefax 74 36 16 06

SANDNESSJØEN, 8800
Bring Logistics AS
Avd. Helgeland
Torolv Kveldulvsonsgt. 7
Telefon 75 04 60 10
Telefax 75 04 60 11

SKJERVØY, 9189
Nor Lines Skjervøy
Skjervøyterminalen
Havnegt. 18, Pb. 145
Telefon 77 76 05 66
Vakt tlf: 97 46 17 92
Telefax 77 76 04 33

SORTLAND, 8405
Nor-Express AS
Havnegt. 7, Pb 384
Telefon 76 12 84 70
Telefax 76 12 84 71

STAMSUND, 8340
Stamsund
Skipsekspedisjon AS
J.M Johansens vei 11
Telefon 76 08 35 70
Telefax 76 08 35 72

STOKMARKNES, 8405
Nor - Ekspress AS
Havnegt. 7, 8450 Sortland
Telefon 76 16 46 53
Telefax 76 15 00 68

SVOLVÆR, 8301
Nor Lines Svolvær AS
Postboks 13, 8301
Svolvær
Telefon 76 07 33 00
Telefax 76 07 35 41

TROMSØ, 9008
Nor Lines AS avd. Tromsø
Prostneset
Telefon 77 61 52 90
Telefax 77 61 52 91

TRONDHEIM, 7400
Nor Lines AS avd. Trondheim
Pier 1 nr 7.
Hurtigrutekaien, Pb 53
Telefon 73 50 62 30
Telefax 73 92 01 65

TORVIK, 6095
Herøyterminalen A/S
Bølandet/Torvik
Telefon 70 08 03 40
Telefax 70 08 03 41

VADSØ, 9811
FFR Godsavd. Vadsø
Havneterminalen, Pb 158
Telefon 41 79 89 39
Telefax 78 95 69 66

VARDØ, 9951
Vardø Havn KS,
avd Nordlines
Kaigaten, Pb 44
Telefon 78 98 82 77
Telefax 78 98 82 78

ØKSFJORD, 9550
Nor Lines Øksfjord.
Loppakroa AS
Njordveien 20-27
Telefon 78 45 32 40
Telefax 78 45 32 41

ØRNES, 8150
Ørnes Skipsekspedisjon AS
Havneveien 7
Telefon 75 75 20 30
Telefax 75 75 29 11

ÅLESUND, 6001
Nor Lines AS avd. Ålesund
Skansekaia, Seksjon 2
Pb 106, Sentrum
Telefon 70 11 82 00
Telefax 70 11 82 01

Øvrig informasjon om lokaltransport i Norge

For distansepassasjerer finnes det rabattordninger som regnes i prosent av normaltaksten (med evt. sesongtillegg) som følger:

Barn 50%:

Gjelder på reisebilletten hele året for barn f.o.m. 2 år t.o.m. 15 år. Barn under 2 år som ikke benytter egen køye, innrømmes fri reise. Benyttes egen køye blir beregningen som for barn over 2 år.

Honnørrabatt 50%:

Gjelder på reisebilletten hele året. Rabatten gis personer som har fylt 67 år, blinde og uføre som har trygd fra det offentlige, forannevntes ektefelle/samboer uansett alder forutsatt at paret reiser sammen. Registrerte partnere i samsvar med partnerskapsloven gis samme rabatt på samme vilkår som ektefeller.

Ledsagerrabatt 100%:

Ledsager får gratis reisebillett når den person som han/hun reiser sammen med, kan framvise ledsagerkort utstedt av hjemkommune. Rabatten gjelder kun reisebillett, ikke for lugarpris, mat, eller liknende. Ovennevnte rabattordninger kan ikke kombineres, dog slik at ledsagerrabatten gjelder selv om person med ledsagerbevis har rett til rabatt for sin del.

Militær/sivile tj.pliktige 50%:

Gjelder på reisebilletten hele året for vernepliktige mannskaper ved selvbetalte permisjonsreiser, tjenestereiser, frie permisjonsreiser og dimisjonsreiser. Gjelder ikke til innkalling til førstegangstjeneste ei heller befal/offiser. Innkallingsbrev eller Forsvarets identitetskort er eneste godkjente moderasjonsbevis. 

Student/Skoleungdom 50%:

Gjelder på reisebilletten hele året mot fremvisning av skolebevis med foto. Skolen må ha sammenhengende varighet på minst 3 måneder – gjelder ikke for lærlinger, korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, spesialkurs eller etatskoler. Som student kan du oppleve at reiser som bestilles mellom 0-30 dager innen avgang er mere rimelig enn student rabatt.

*Vennligst ring oss på 81003030 for å bestille honnørbillett.

OBS: Ovennevnte rabattordninger kan ikke kombineres (med unntak av ledsagerrabatten, som gjelder selv om person med ledsagerbevis har rett til rabatt for sin del). Alle rabatter som er angitt beregnes av ordinær distansepris eksklusiv lugar, bil og måltider. Rabattene gis ikke etterskuddsvis. Rabattene gjelder ikke for rundreiser eller andre pakke- og kampanjetilbud, og kun for reiser opptil 5 døgn. Enkelte rabatterte reisetilbud kan ha begrenset kapasitet i perioder hvor etterspørselen er høy. Ambassadør-rabatten kan ikke kombineres med ovennevnte rabattordninger. Ambassadør-rabatten gjelder for alle seilinger som er på tre sammenhengende døgn eller flere, på en av våre kystreiser.