Speide etter sjøfugl fra dekk

Yaghan-kulturpresentasjon om bord

En antropolog sammen med representanter fra yaghan-folket kommer om bord for en presentasjon etterfulgt av sang.

Inkludert i reisen
  • Møt yaghan-folket fra Puerto Williams, og lær om deres fortid og nåtid.
  • Varighet

    45 m

  • Bestillingskode

    INCL-WPU1

En antropolog fra Puerto Williams som har jobbet med yaghan-folket i flere tiår vil komme om bord sammen med noen unge representanter fra yaghan-folket.

Yaghan-folket var de opprinnelige innbyggerne rundt de sørligste kanalene og øyene i Sør-Amerika. De beveget seg i bark-kanoer, satte opp leir nær kysten, og levde av å samle bløtdyr og jakte sjøpattedyr. Selv om det materielle livet deres var ganske enkelt, nøt de et svært rikt verdensbilde.

I presentasjonen om bord vil gjestene lære om den tradisjonelle levemåten til yaghan-folket, påvirkningen av europeernes ankomst, og utfordringene de står overfor i dagens moderne Chile.

Presentasjonen vil avsluttes med at yaghan-barna fra Puerto Williams synger for oss.

Praktisk informasjon:

  • Språk: Engelsk.