Egenerklæringsskjema for påstigende gjester og mannskap på MS Fridtjof Nansen

Gjester eller mannskap som har besøkt eller reist i transit via land eller områder utenfor Norge, Danmark, Finland, Island, Grønland, Færøyene, Åland eller Gotland i løpet av de 10 siste dager, uansett nasjonalitet, får ikke lov til å gå om bord på skipet.

Gjester eller mannskap, uansett nasjonalitet, som i løpet av de 10 siste dager før ombordstigning, har hatt nær kontakt med eller hjulpet med å ta vare på personer som mistenkes eller er diagnostisert for å kunne ha Koronavirus (COVID-19), eller som for tiden er underlagt helseovervåking for mulig eksponering for COVID-19, vil bli nektet adgang om bord på skipet.

For å hjelpe oss med å beskytte helse og sikkerheten for passasjerer og mannskap på denne seilingen, krever vi at du svarer på følgende spørsmål: