MS Fridtjof Nansen
10 dager

De britiske øyer og Færøyene – Festninger, hovedsteder og vikinger